Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Hướng đến mục tiêu Top đầu truyền tải điện Đông Nam Á

(PLVN) - Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu cụ thể, hướng đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia:  Hướng đến mục tiêu Top đầu truyền tải điện Đông Nam Á Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ EVNNPT lần thứ III là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Báo cáo của Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã đạt được những kết quả rất quan trọng

Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo về công tác nhiệm kỳ trước

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy EVNNPT đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác phát triển đảng viên luôn được chú trọng thực hiện tốt, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu của EVNNPT trong các giai đoạn phát triển.

Năm năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã kết nạp được 499 đảng viên, bằng 124,8% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra, trong đó có 49,3% là đoàn viên thanh niên; công nhận 500 đảng viên chính thức. Cuối nhiệm kỳ, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đ/c, tỷ lệ đảng viên trên tổng số CBCNV là 27,63%.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy EVNNPT cũng đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, do đó đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Cũng theo báo cáo này, hiện EVNNPT quản lý 160 trạm biến áp (TBA), tăng 40,5% so với đầu nhiệm kỳ; tổng dung lượng máy biến áp (MBA) là 97.850 MVA, tăng 68,4%; 27.147 km đường dây 220 kV, 500 kV, tăng 28,1% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong 5 năm qua, EVNNPT đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02 %/năm. Tất cả các chỉ tiêu về sự cố đều đạt kế hoạch EVN giao, trong khi hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ.

EVNNPT cũng hoàn thành chuyển đổi 76/125 TBA 220 kV (chiếm 60,8%) sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội. Thực hiện 3.926 hạng mục công trình sửa chữa lớn, với tổng giá trị 3.737 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch hàng năm, góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Tổng công ty thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15%, đạt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 EVN giao, giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, EVNNPT đã khởi công 213 công trình; hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình, với tổng giá trị khối lượng đầu tư đạt 93.861 tỷ đồng, tăng 24,7% so với khối lượng thực hiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt mức so với chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Qua đó đã giúp Hệ thống truyền tải điện quốc gia phát triển nhanh về quy mô.

Các chỉ tiêu tài chính đều đáp ứng quy định và đạt yêu cầu. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 4.208 tỷ đồng, tăng 8,6 lần so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, các chỉ tiêu tài chính của EVNNPT luôn đảm bảo quy định và ngày càng tốt hơn. Trong đó, chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,6 lần đầu nhiệm kỳ xuống 2,2 lần thời điểm hiện tại, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1% lên 3%.

Hướng đến mục tiêu Top đầu truyền tải Đông Nam Á

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành, đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ qua trong việc đảm bảo truyền tải hệ thống điện an toàn, thông suốt, ổn định góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước...

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Đại hội 

 Công tác đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cả về quy mô và chất lượng; công tác tài chính thu xếp vốn từng bước được cải thiện; công tác xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Ngoài những mục tiêu nhiệm vụ EVNNPT đã đạt được, để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững.

Đại hội cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về sản lượng điện truyền tải (tăng trưởng bình quân 7,4%/năm); Tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 2,14% vào năm 2025; Hạn chế tối đa sự cố do nguyên nhân chủ quan; Phấn đấu năm 2021 suất sự cố giảm 5% so với trung bình giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo giảm 5% so với năm trước liền kề.

Huy động đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2020-2025; Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, phấn đấu đến năm 2025, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 1%; Năng suất lao động tính theo sản lượng điện truyền tải bình quân trên một CBCNV phấn đấu tới năm 2025 đạt 37,29 triệu kWh.

Đảng ủy EVNNPT quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là hoàn thành mục tiêu chiến lược: đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á.

Quang Thắng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Điều kiện xây dựng cảng hàng không, sân bay

Điều kiện xây dựng cảng hàng không, sân bay

(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. Trong đó quy định chi tiết việc tổ chức lập quy hoạch cũng như yêu cầu đầu tư xây dựng cảng hàng không, sân bay tại các địa phương.

Dự án của Cty Đại Yên tại Hà Nội: Thực tế không như cái tên “chăm sóc sức khỏe cộng đồng”

Dự án của Cty Đại Yên tại Hà Nội: Thực tế không như cái tên “chăm sóc sức khỏe cộng đồng”
(PLVN) - Năm 2016, Cty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Đại Yên được UBND TP Hà Nội giao 10ha đất tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ để thực hiện dự án Trung tâm Thể thao & Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Đại Yên. Tuy nhiên, gần 5 năm qua, thay vì thực hiện dự án thì Cty này lại xây dựng hàng loạt công trình không phép.

Việt Nam - Singapore thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch

Việt Nam - Singapore thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch
(PLVN) - Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

“Bà tiên” của những trái tim lỗi nhịp

“Bà tiên” của những trái tim lỗi nhịp
(PLVN) - Có nỗi đau buồn nào hơn với cha mẹ khi con mình chẳng may mắc bệnh tim. Và cũng có niềm vui nào hơn khi căn bệnh ấy được những tấm lòng và bàn tay vàng của các bác sĩ chữa khỏi. Nhiều bậc cha mẹ có con mắc bệnh tim ở Hà Nội truyền nhau một danh sách những chuyên gia đầu ngành về tim mạch nhi giỏi ở Thủ đô, trong số đó có PGS.TS Trương Thanh Hương – “bà tiên” của những trái tim lỗi nhịp, như cách gọi thân thiết của nhiều gia đình bệnh nhân nhi.
Kiểm tra, giám sát bầu cử phải thiết thực, tránh trùng lặp

Kiểm tra, giám sát bầu cử phải thiết thực, tránh trùng lặp

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh nội dung trên tại phiên họp chỉ đạo về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm qua (4/3).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬