Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp

(PLO) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, trong 02 ngày 28, 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương do đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Trung ương làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp.

An Giang: Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Tại tỉnh An Giang, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Châu Thành và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Dự buổi làm việc tại Hội đồng tỉnh có đồng chí Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 22 sở, ngành của tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn. Hội đồng tỉnh và các Hội đồng cấp huyện đều được kiện toàn. Một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh) đã thành lập Hội đồng. Toàn tỉnh hiện có 194 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 184 báo cáo viên pháp luật cấp huyện , 1.998 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật hằng năm được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Đoàn công tác làm việc tại An Giang

Nội dung PBGDPL tập trung vào các văn bản luật mới ban hành, văn bản luật thiết thực với đời sống, công tác của người dân với nhiều hình thức PBGDPL có hiệu quả như: Phổ biến pháp luật trực tiếp (tổ chức 25.380 cuộc thu hút 1.095.690 lượt người dự); tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tổ chức 200 cuộc thi thu hút hơn 79.000 lượt người dự thi); phát hành miễn phí tài liệu pháp luật (hơn 2,3 triệu tài liệu pháp luật); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (16.997 tin, bài); đài truyền thanh cấp xã (53.554 lần phát sóng); PBGDPL trong nhà trường; lồng ghép PBGDPL với họp dân; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; giáo dục pháp luật trong nhà trường….

Từ thực tiễn đã có một số mô hình PBGDPL có hiệu quả thời gian qua như: “Cafe với pháp luật”, câu lạc bộ pháp luật, mô hình tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ cho công nhân; gameshow pháp luật của Liên đoàn lao động tỉnh; phổ biến pháp luật cho đồng bào người dân tộc Khơ-me thông qua người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức nhắn tin về pháp luật qua điện thoại di động; mô hình Ngày Pháp luật hàng tháng. Tỉ lệ hoà giải thành trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ cao là 97%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là 1.362.000.000 đồng, cấp huyện là 610 triệu đồng, cấp xã là 886 triệu đồng; kinh phí cấp xã hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở là 728,55 triệu đồng; kinh phí cấp xã cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là hơn 83 triệu đồng. Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác PBGDPL. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL còn gặp một số tồn tại, hạn chế, trong đó một số thành viên Hội đồng chưa thực sự phát huy vai trò, hoạt động chưa hiệu quả, rõ nét. Chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng Tháp: Tiếp tục nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả, sáng tạo

Tiếp tục chuyến công tác, ngày 29/11/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã đến làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Lấp Vò và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp. Tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra với Hội đồng tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng.

Đoàn công tác làm việc tại Đồng Tháp

Năm 2018, công tác chỉ đạo, hướng dẫn được tỉnh quan tâm thực hiện. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-HĐPBGDPL ngày 12/3/2018 về hoạt động của Hội đồng năm 2018; tham mưu kiện toàn Hội đồng tỉnh. Toàn tỉnh có 44 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 384 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.696 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.308 hòa giải viên. Đội ngũ này được định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.

Nội dung, hình thức PBGDPL khá đa dạng, gắn với đối tượng và địa bàn. Điểm nổi bật trong những kết quả đạt được là xây dựng, duy trì các mô hình PBGDPL sáng tạo đem lại hiệu quả, thiết thực như: Tổ chức vận hành trang Facebook “Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp” để tư vấn pháp luật và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới thu hút nhiều người truy cập; các hoạt động đối thoại “Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân được hưởng”; giải đáp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp qua mô hình “Cafe doanh nghiệp”; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ hoà giải; mô hình Phiên tòa giả định trong trường học... Tỉ lệ hoà giải thành đạt 83%. Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL ở cấp tỉnh là gần 4,5 tỷ đồng; kinh phí PBGDPL của mỗi đơn vị cấp huyện trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm. Mỗi vụ hòa giải thành được hỗ trợ 200.000 đồng; mỗi Tổ hòa giải được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Công tác PBGDPL đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Tuy nhiên, kỹ năng PBGDPL của phần lớn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động còn chưa cao. Nội dung PBGDPL tại một số địa phương chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang và Đồng Tháp, đồng chí Lệ Vệ Quốc - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp của hai tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL.Chú trọng nâng cao kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép PBGDPL trong việc thực hiện công vụ; nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường theo chương trình chính khóa và ngoài giờ lên lớp; PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

Tỉnh cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp tỉnh cần sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh An Giang tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thành viên của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn thực hiện PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Tháp phát huy, nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn; tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng để bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

Vụ PBGDPL
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?

Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?

(PLVN) - Thanh tra Chính phủ đang đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là người có chức vụ, quyền hạn và người chuẩn bị ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới đây. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có cuộc trả lời báo chí về vấn đề dư luận quan tâm này.

Đọc thêm

Tiếp tục giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích Cố đô Huế

Tiếp tục giảm 50% phí tham quan tại các điểm di tích Cố đô Huế
(PLVN) - Mới đây tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 14, HĐND tỉnh TT- Huế khóa VII diễn ra vào ngày 26/2, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc đề nghị cho phép tiếp tục giảm phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Giá vàng “nhích" nhẹ phiên đầu tuần

Giá vàng “nhích" nhẹ phiên đầu tuần
(PLVN) - Sáng nay – 1/3, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, khoách cách chênh lệch vẫn còn rất lớn khoảng 7,3 triệu đồng/lượng.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong thi hành án dân sự

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trong thi hành án dân sự
(PLVN) -Thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, thời gian qua, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cơ quan THADS đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng CNTT giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật
(PLVN) -Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính. ..là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp năm 2021.Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần nhiều giải pháp trong đó có việc bảo đảm nguồn lực thực hiện.
Hà Tĩnh: Bùng phát bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

Hà Tĩnh: Bùng phát bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

(PLVN) - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh (Chi cục), từ ngày 15/12/2020, một dịch bệnh lạ với các triệu chứng: sốt cao, chướng bụng, nổi nhiều cục sần trên toàn thân, có những nốt sần lâu ngày bị hoại tử… đã xuất hiện trên 14 con bò của 11 hộ ở thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà).

Những nội dung đáng chú ý của Quy hoạch điện VIII

Những nội dung đáng chú ý của Quy hoạch điện VIII
(PLVN) - Cần tới 12-13 tỷ USD/năm cho phát triển điện lực, đề xuất sửa đổi Luật Điện lực… là những nội dung chính trong Quy hoạch Điện VIII được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia và bộ, ngành. Dự kiến việc lấy ý kiến sẽ kết thúc vào ngày 17/3/2021.

Nhóm cướp “đội lốt” xe khách

Nhóm cướp “đội lốt” xe khách
(PLVN) - Công an quận Long Biên (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản là Trần Văn Nam (SN 1989, có 1 tiền án), Vũ Hải Nam (SN 1989), Trần Đình Khánh (SN 1983) và Trần Văn Quang (SN 1983, cùng quê Hải Dương và cùng thuê trọ tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Mô hình nào cho “siêu” Tổng công ty?

Mô hình nào cho “siêu” Tổng công ty?
(PLVN) - Tại Hội thảo mới đây về mô hình tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc “siêu” Tổng công ty này cần thay “áo mới”, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp. 

Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?

Kê khai tài sản cán bộ: Giải pháp nào hạn chế tính hình thức?
(PLVN) - Thanh tra Chính phủ đang đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là người có chức vụ, quyền hạn và người chuẩn bị ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới đây. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã có cuộc trả lời báo chí về vấn đề dư luận quan tâm này.

Xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi
(PLVN) - Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2021 được Bộ VHTT&DL hướng dẫn các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác gia đình năm 2021.

Từng bước chuẩn bị tái định cư khi thực hiện mở rộng sân bay Nội Bài

Từng bước chuẩn bị tái định cư khi thực hiện mở rộng sân bay Nội Bài
(PLVN) - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo cuối kỳ Quy hoạch phát triển Cảng hàng không quốc tế  Nội Bài do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung một số nội dung như bổ sung nghiên cứu kết nối giao thông khu vực phía Bắc cảng hàng không với quốc lộ 18 quy hoạch mới; bổ sung nghiên cứu quy hoạch định hướng hệ thống vận tải hành khách công cộng trong nội bộ cảng hàng không…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬