Công khai kết quả pháp điển để khai thác, sử dụng trên mạng Internet

(PLO) - Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 13/6/2017 phê duyệt kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục của Bộ Pháp điển. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp về vấn đề này.
Công khai kết quả pháp điển để khai thác, sử dụng trên mạng Internet Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Bộ Tư pháp

Ông có thể chia sẻ với bạn đọc về ý nghĩa, vai trò của Bộ Pháp điển và tình hình xây dựng Bộ pháp điển hiện nay?

Ông Đồng Ngọc Ba:  Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề đang đặt ra như hệ thống pháp luật còn phức tạp, cồng kềnh, nhiều tầng nấc; số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành rất lớn và có xu hướng tiếp tục gia tăng.

Trong điều kiện đó, việc xây dựng Bộ pháp điển ở Việt Nam là hết sức cần thiết, góp phần tạo bước chuyển biến mới về chất của hệ thống pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, qua đó phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bộ pháp điển giúp cho cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực, góp phần nâng cao sự tin tưởng của người dân vào hệ thống pháp luật.

Như chúng ta đã biết, vừa qua, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ xem xét thông qua 36 chủ đề, đề mục của Bộ pháp điển (chủ đề Đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác). Cá nhân tôi cho rằng, đây mới chỉ là kết quả ban đầu trên một hành trình còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã phần nào khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành trong quá trình xây dựng Bộ pháp điển. Bộ Pháp điển có cấu trúc gồm 45 chủ đề, mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (có tổng số 265 đề mục thuộc 45 chủ đề), với lộ trình xây dựng trong 10 năm từ 2014 đến 2023 và chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn 1 (2014 - 2017) hoàn thành 22 đề mục thuộc 08 chủ đề; Giai đoạn 2 (2018 - 2020) hoàn thành 144 đề mục thuộc 27 chủ đề và Giai đoạn 3 (2021 - 2023) hoàn thành 99 đề mục thuộc 10 chủ đề.

Cổng thông tin điện tử pháp điển

Tuy nhiên, xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Bộ Pháp điển như tôi đã đề cập, trên tinh thần thực hiện pháp điển sớm các đề mục có hệ thống văn bản ổn định, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đã cùng các bộ, ngành đưa vào kế hoạch và quyết tâm thực hiện pháp điển đến hết năm 2017 xong 118 đề mục và đặt mục tiêu “về đích sớm” trong việc xây dựng Bộ pháp điển trước thời hạn 03 năm.

Đến nay, bên cạnh các chủ đề, đề mục đã trình Chính phủ thông qua, các bộ, ngành đã thực hiện pháp điển xong 22 đề mục. Thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện tiếp một số đề mục để trình Chính phủ xem xét thông qua trong tháng 8/2017.

Ông có thể cho biết phạm vi các văn bản sử dụng để pháp điển vào chủ đề Đất đai và 35 đề mục mới được Chính phủ thông qua?

Ông Đồng Ngọc Ba:  Có thể hiểu đơn giản rằng, mỗi một đề mục được pháp điển từ các văn bản quy định về cùng một lĩnh vực. Trong đó bao gồm văn bản có giá trị pháp lý cao nhất (thường là các luật,pháp lệnh) và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Khi đó tên của đề mục được đặt theo tên của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất cũng đã thể hiện được phạm vi các QPPL được pháp điển vào đề mục đó.

Ví dụ đề mục Luật sư được pháp điển bởi Luật luật sư và 06 văn bản là Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Luật sư. Ngoài ra, còn một số văn bản QPPL khác có quy định liên quan đến luật sư nhưng được pháp điển vào đề mục khác thì được chỉ dẫn có liên quan đến nhau. Hay chủ đề Đất đai (chỉ có 01 đề mục Đất đai) được pháp điển bởi Luật Đất đai năm 2013 và 55 văn bản dưới luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Đất đai.

Do vậy, dựa vào tên của mỗi đề mục mà ta có thể xác định tương đối phạm vi các văn bản QPPL được sử dụng pháp điển. Hay tên của đề mục cũng đã khái quát cơ bản nội dung của các quy định được pháp điển vào đề mục đó.

Tại Nghị quyết số 48/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục (36 đề mục) gồm: Đất đai; Cơ yếu; Công chứng; Luật sư; Tư vấn pháp luật; Khuyến công; Doanh nghiệp; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Nuôi con nuôi; Bảo hiểm tiền gửi; Các công cụ chuyển nhượng; Phòng, chống rửa tiền; Đê điều; Công nghiệp quốc phòng; Dân quân tự vệ; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; Giá; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Trưng mua, trưng dụng tài sản; Cạnh tranh; Đầu tư; Hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; Di sản văn hóa; Hoạt động mỹ thuật; Hợp nhất văn bản bản QPPL; Kiểm soát thủ tục hành chính; Pháp điển hệ thống QPPL; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Như ông đã đề cập, việc Chính phủ thông qua kết quả pháp điển một số chủ đề, đề mục có ý nghĩa rất quan trọng nhưng mới chỉ là kết quả ban đầu. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác Bộ pháp điển, Bộ Tư pháp cũng như các bộ, ngành sẽ triển khai thực hiện những giải pháp gì?

Ông Đồng Ngọc Ba: Pháp lệnh pháp điển quy định Bộ pháp điển được đăng tải công khai trên môi trường mạng internet - cụ thể là Cổng thông tin điện tử pháp điển (tên miền: phapdien.moj.gov.vn). Như vậy, sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết số  48  /NQ-CP thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm cập nhật kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục vào Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển. Mọi cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, tìm kiếm các quy định của pháp luật trong Bộ pháp điển miễn phí. Đối với 22 đề mục đã được pháp điển xong nhưng chưa trình Chính phủ thông qua, Bộ Tư pháp tạm thời đăng tải trên Mục Kết quả pháp điển đã thẩm định trên Cổng thông tin điện tử pháp điển để giúp các cá nhân, tổ chức tham khảo, sử sụng trước các đề mục này.

Ngoài ra, để các cá nhân, tổ chức sớm tiếp cận với Bộ pháp điển nói chung và kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục nói riêng, ngay tại Nghị quyết số 48/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển; các bộ, ngành trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục nêu trên. Thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp dự kiến triển khai một số việc sau:

Thứ nhất, tổ chức giới thiệu, phổ biến kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục đến với các đối tượng theo chúng tôi đánh giá là có nhu cầu cao trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển, đó là các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương cũng như các cá nhân, tổ chức thường xuyên sử dụng văn bản QPPL trong quá trình hành nghề như luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên...; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức cơ quan mình biết và sử dụng, khai thác Bộ Pháp điển.

Thứ hai, đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tích hợp Bộ pháp điển điện tử lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan/địa phương mình góp phần giúp cán bộ, công chức của cơ quan cũng như người dân, doanh nghiệp thuận tiện sử dụng, khai thác Bộ Pháp điển.

Nhân đây, tôi cũng mong muốn Báo Pháp luật Việt Nam nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong việc truyền thông, giới thiệu tới đông đảo bạn đọc cũng như cá nhân, tổ chức về công tác pháp điển và Bộ Pháp điển.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quang Minh (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Báo Pháp luật Việt Nam trong mắt Đại biểu Quốc hội

Báo Pháp luật Việt Nam trong mắt Đại biểu Quốc hội

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Báo PLVN ra số báo đầu tiên, một số Đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ nhận xét về các hoạt động của Báo cũng như sự phối hợp giữa Báo với các Đại biểu Quốc hội.

Đọc thêm

Đất sử dụng liên tục hơn 40 năm “tự dưng” mang tên người khác

Đất sử dụng liên tục hơn 40 năm “tự dưng” mang tên người khác
(PLVN) - Mảnh đất được cha mẹ cho lại và sử dụng liên tục hơn 40 năm, không hề có tranh chấp hay mua bán với ai nhưng khi làm thủ tục cấp sổ đỏ, bà Lê Thị Thơm (SN 1936 - vợ Liệt sĩ Trịnh Văn Danh (ngụ Ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu) bỗng tá hỏa khi biết một phần diện tích đất đã được huyện cấp cho người khác.  

Quang Hải bị nghi sốt xuất huyết

Quang Hải bị nghi sốt xuất huyết
(PLVN) - Ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội và bóng đá Việt Nam đang vướng vào nhiều “vận hạn” về sức khỏe. Sau khi bị chấn thương, anh bị sốt và đang làm thủ tục xét nghiệm máu để có kết quả chính thức. 

Dịch tả heo Châu Phi vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Dịch tả heo Châu Phi vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro
(PLVN) - Sáng 8/7, Chi cục chăn nuôi thú y tổ chức Hội thảo khoa học “Đặc điểm dịch tễ học và các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu thiệt hại do bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại TP Cần Thơ". Đây là chuyên đề mang tính ý nghĩa và cấp thiết trong tình hình dịch bệnh hoành hành hiện nay.

 

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”
(PLVN) - Chia sẻ những kỷ niệm về Báo PLVN trong giai đoạn trước và sau khi Bộ Tư pháp ban hành Đề án Đổi mới hoạt động của Báo PLVN, PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết: “Qua quá trình theo dõi sự phát triển của báo chí nói chung và báo chí nội chính, báo chí ngành, địa phương nói riêng, Báo PLVN có thời kỳ phát triển nhanh nhưng đến năm 2007 có “điểm chững lại” nên Bộ Tư pháp đã quyết định đổi mới Báo PLVN.

Mafia Ý bị lâm vào cảnh nợ nần

Mafia Ý bị lâm vào cảnh nợ nần
(PLVN) - Từ năm 2015 đến 2019, các nhà đầu tư quốc tế đã mua trái phiếu trị giá 1 tỷ euro, được bảo đảm bằng thu nhập của Ndrangheta - một trong những tập đoàn mafia có ảnh hưởng nhất ở Ý, tờ Financial Times đưa tin.
Muốn tóc mọc khỏe, đẹp, phải chăm từ “tế bào mầm tóc”

Muốn tóc mọc khỏe, đẹp, phải chăm từ “tế bào mầm tóc”

(PLVN) - Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Cell Biology, việc nuôi dưỡng tế bào mầm tóc phát triển là xu hướng đột phá vì tác động trúng đích, mang lại hiệu quả vượt trội trong điều trị rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe, dày mượt và đầy sức sống. 

Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn

Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn
(PLVN) -Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời nhắn nhủ từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn hằng năm.
Cầu nối Đảng, Nhà nước, ngành Tư pháp với nhân dân

Cầu nối Đảng, Nhà nước, ngành Tư pháp với nhân dân

(PLVN) - 35 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi đời PLVN chưa nhiều so với nền báo chí cách mạng nước nhà, nhưng mang đầy sức trẻ, sức sáng tạo, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp báo chí và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước những năm vừa qua.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬