Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không 'né' vấn đề 'nóng'

(PLO) - Không né tránh trước những vấn đề “nóng”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống thẳng thắn chia sẻ những điều được và chưa được của Cần Thơ trong cuộc trao đổi với PLVN.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ không 'né' vấn đề 'nóng' Thủ phủ của miền Tây sông nước, Cần Thơ luôn ý thức phát triển để xứng đáng với vai trò đầu tàu của vùng. Ảnh: kenhdulich

Được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây Nam bộ, Cần Thơ đã chọn hướng đi nào để phát triển nhằm xứng đáng với đầu tàu của khu vực. Thưa ông?

- Để xứng đáng với đầu tàu của khu vực, về phát triển kinh tế Cần Thơ thực hiện tái cơ cấu sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Khuyến khích đầu tư, phát triển mạnh và đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm dịch vụ có lợi thế như: kho bãi, cảng vận, logistics, viễn thông, tài chính - ngân hàng… 

Đồng thời, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại theo hướng văn minh hiện đại; đầu tư phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ, nâng dần vai trò trung tâm thương mại của vùng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Tiếp tục mở rộng diện tích cánh đồng lớn đạt 20.000ha trên mỗi vụ sản xuất; khôi phục và phát triển các làng nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn.

Tăng cường huy động vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (ODA) để đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị. Tạo điều kiện và khuyến khích thu hút các tập đoàn, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có nguồn lực tài chính lớn, công nghệ hiện đại vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mở rộng sản xuất. 

Về văn hóa - xã hội: Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục gắn với hoàn thiện mạng lưới giáo  dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề; đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Thực hiện các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; đẩy mạnh quá trình chuyển dịch lao động sang các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015, Cần Thơ xếp thứ 14/63 tỉnh, thành. Ông nói gì khi Cần Thơ vẫn nằm ngoài top 10? 

- Mặc dù chỉ số PCI 2015 tăng 1 bậc so với năm 2014, đứng thứ 5 trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “Khá”, nhưng Cần Thơ nhận thấy vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện.

Cụ thể, công tác quy hoạch phát triển làm định hướng thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng quy hoạch chưa cao, thiếu tính dự báo dài hạn, thiếu tính liên kết vùng, liên kết ngành hàng; Một số văn bản có liên quan chưa hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ nên phần nào ảnh hưởng đến việc hướng dẫn cho tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ.

Công tác thực hiện giao dịch điện tử nhằm giảm chi phí thời gian, chi phí đi lại, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp đến nay tỷ lệ thực hiện chưa đạt được kỳ vọng; Công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào thành phố diễn ra chậm, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài là do thành phố thiếu quỹ đất sạch, tiến độ giải phóng mặt bằng kéo dài dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đăng ký của nhiều dự án còn thấp; Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa được điều phối, đổi mới, trong quá trình xúc tiến đầu tư còn dàn đều  chưa có trọng tâm, trọng điểm.

Việc cắt giảm thủ tục hành chính, các sở ngành còn phụ thuộc vào hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương nên chưa chủ động rà soát những thủ tục không nằm trong quy định, không phù hợp để mạnh dạn đề xuất cắt giảm.

“Trong quản lý, điều hành, cán bộ lãnh đạo phải biết lắng nghe, nhìn nhận những mặt hạn chế để sửa đổi, rút kinh nghiệm nhằm đưa địa phương phát triển”, Chủ tịch UBND Cần Thơ Võ Thành Thống.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Trung ương xác định là vấn đề cực kỳ quan trọng hiện nay. Là Phó Bí thư Thành ủy, ông có thể cho biết Cần Thơ đã triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 của Đại hội XI và Nghị quyết TƯ 4 của Đại hội XII của Đảng như thế nào?

- Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XI, các cấp ủy đảng đã triển khai, quán triệt đến 100% đảng viên toàn đảng bộ tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Cần Thơ. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nghiêm túc bằng nhiều hình thức và những cách làm đa dạng thích hợp đã đem lại sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên toàn thành phố.

Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 85% địa phương, đơn vị có sự chuyển biến khá; tình hình chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý điều hành đã góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực là tiền đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bình quân hàng năm Đảng bộ thành phố có gần 87% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh và gần 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác tự phê và phê bình trở thành thường xuyên, thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ, qua đó khối đoàn kết trong Đảng được tăng cường, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tham nhũng, lãng phí...

Với Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Thường trực Thành ủy đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư cho cán bộ chủ chốt thành phố và cán bộ hưu trí thuộc diện Thành ủy quản lý; chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nhanh trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Về việc triển khai Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII), Thành ủy trên tinh thần chuẩn bị, khi có văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy sẽ tiến hành thực hiện triển khai nghiêm túc, hiệu quả trong toàn Đảng bộ thành phố và tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố thực hiện.

Vừa qua, Cần Thơ xảy ra một số vụ việc tiêu cực của một số cán bộ thanh tra giao thông, khiếu nại kéo dài của một số đảng viên. Theo ông, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương đến đâu trong vấn đề này?

- Phải khẳng định những vụ việc như trên chỉ là thiểu số và ít nhiều gây ảnh hưởng đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ. Nguyên nhân là do ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của một số cá nhân còn yếu kém, nhưng cũng có phần trách nhiệm về quản lý của lãnh đạo đơn vị. 

Đây là vụ việc xảy ra ngoài mong muốn, vì vậy ngay sau khi xảy ra dấu hiệu tiêu cực, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngay đơn vị có liên quan báo cáo vụ việc để có hướng xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cá nhân theo đúng quy định. 

Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng  gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tránh xảy ra những sai phạm như những vụ việc đáng tiếc nêu trên.

Đặc biệt, trong quản lý, điều hành, cán bộ lãnh đạo phải lắng nghe, nhìn nhận những mặt hạn chế để sửa đổi, rút kinh nghiệm nhằm đưa địa phương phát triển.

Ông đánh giá thế nào về công tác tư pháp trong việc đóng góp cho sự phát triển của địa phương?

- Ngành Tư pháp đã tham mưu cho thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp, mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình là hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư ngày càng đi vào nền nếp, đội ngũ luật sư ngày một nâng cao về số lượng và chất lượng đủ khả năng tham gia tranh tụng các vụ án lớn tại tòa, góp phần giảm thiểu các vụ án oan sai; hoạt động công chứng cũng được đẩy mạnh xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ người dân của các công chứng viên; công tác giám định tư pháp ngày càng được củng cố, kiện toàn, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm thực hiện thường xuyên cùng với việc giải quyết TTHC nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Ngành Tư pháp cũng làm tốt vai trò thẩm định hoạt động xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của từng văn bản, góp phần tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

Thời gian qua, Cần Thơ đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội.

Theo đó: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,55%/năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế (năm 2016), tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 9,32%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 32,53%, khu vực dịch vụ chiếm 58,15% trong cơ cấu GRDP. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện 1.553,1 triệu USD.  Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 440,2 triệu USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 44.880 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 14.765 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao thực hiện 8.737 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 9.709 tỷ đồng, vượt 28,4% dự toán Trung ương giao và đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao…

Cảm ơn ông và chúc Cần Thơ ngày càng phát triển!

Duy Khanh Nguyên (thực hiện)
Cùng chuyên mục
Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam

(PLVN) - Đó chính là Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Sự đặc biệt này là do Kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đọc thêm

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam

Kỳ họp đặc biệt trong lịch sử của Quốc hội Việt Nam
(PLVN) - Đó chính là Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vừa qua. Sự đặc biệt này là do Kỳ họp được chuẩn bị và tổ chức trong điều kiện vừa phải thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Chỉ thị số 40-CT/TW: Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội
(PLVN) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đi vào cuộc sống, dù không phải là một thời gian dài, song những kết quả bước đầu minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội.

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh

Thiên tài âm nhạc khiếm thính Beethoven- Nghị lực thép chiến đấu với cuộc đời bất hạnh

(PLVN) - Trên thế giới có rất nhiều người sinh ra dù cơ thể không hoàn hảo, lành lặn nhưng ở họ lại tỏa sáng khát khao cống hiến, khát khao sống và nghị lực phi thường. Họ đã vượt lên số phận nghiệt ngã, làm được những việc phi thường khiến cả thế giới kinh ngạc và nể phục. Câu chuyện  của họ đã lay động trái tim của hàng triệu người. Một trong số đó là thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven. 

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm

Bí ẩn lăng mộ Tần Thủy Hoàng (Kỳ 1): Đội quân đất nung nghìn năm
(PLVN) - Triều đại hưng suy thay đổi, nhân gian vật đổi sao dời, nhưng dưới lòng đất, lăng mộ ngầm ngàn năm của Tần Thủy Hoàng trải qua phong sương vẫn không bị xói mòn. Vinh quang và trí tuệ của đế chế cổ đại đã khép lại nhưng vô số điều vẫn còn là ẩn đố với hậu thế.

Dự án BOT điện mãi không chạm đích

Dự án BOT điện mãi không chạm đích
(PLVN) - Bốn dự án điện theo hình thức BOT của các nhà đầu tư nước ngoài đang nỗ lực về đích, sớm bổ sung nguồn điện cho hệ thống. Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang đối mặt không ít khó khăn.

Những hội bạn thân đình đám của showbiz Việt

Những hội bạn thân đình đám của showbiz Việt
(PLVN) - Không chỉ biết đến là những người có mối quan hệ khăng khít với nhau trong hoạt động showbiz, những hội bạn thân này còn khiến nhiều người hâm mộ phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

'Bạo lực hẹn hò'

'Bạo lực hẹn hò'
(PLVN) - Hẹn hò ngày càng trở nên đa dạng và phổ biến ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, hẹn hò cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó có nguy cơ bạo lực, gây nhiều hậu quả đáng tiếc về sức khỏe, tinh thần và có khi trả giá bằng chính mạng sống...
Sứ mệnh mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Sứ mệnh mới của Trung tâm lưu ký chứng khoán

(PLVN) -Sau 5 năm vận hành thị trường chứng khoán (TTCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) mới được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với sứ mệnh đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên TTCK luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt... Với việc triển khai Luật CK 2019, VSD được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm bù trừ và lưu ký hàng đầu khu vực...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬