Bộ trưởng Lê Thành Long: Tư pháp và THADS Bình Phước cần phát huy mọi nguồn lực

(PLO) - Trong ngày 30/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã làm việc với Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Phước.

Khó khăn của ngành Tư pháp

Báo cáo công tác đã thực hiện trong thời gian qua, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác ngành Tư pháp năm 2017.

Bộ trưởng Lê Thành Long nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Phước báo cáo công tác và trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 30/12/2016 về kế hoạch công tác năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời kiến nghị của các địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện các nội dung về công tác Tư pháp theo quy định... Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Phòng Tư pháp địa phương...

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ông Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư pháp cũng trình bày thêm về những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương như triển khai Luật Ban hành văn bản rất khó khăn và gặp nhiều vướng mắc ở địa phương; Việc triển khai áp dụng Luật Lý lịch tư pháp rất cố gắng, nhưng gặp một số vướng mắc do các ngành, các cơ quan phối hợp chưa chặt chẽ... Việc triển khai lý lịch tư pháp gặp nhiều khó khăn do vấn đề tàng thư, hồ sơ, bản án thiếu sót, có nhiều biến động trong quá trình tách, nhập tỉnh...

Bình Phước là một địa phương còn nhiều khó khăn, vì vậy vấn đề kinh phí để tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý... rất hạn hẹp. Chính vì vậy dù đã rất nỗ lực, cố gắng tận dụng nhân lực, tài vật trong khả năng nhưng vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch, mục tiêu đề ra trong việc triển khai các hoạt động.

Bên cạnh phần báo cáo của đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Sở cũng trình bày những khó khăn vướng mắc của mình, đồng thời đề xuất những phương hướng tháo gỡ lên Bộ trưởng cùng Đoàn công tác.

Sau khi tiếp nhận nội dung báo cáo và đề xuất, các thành viên trong Đoàn công tác cũng đã có những hướng dẫn, giải đáp cụ thể đối với những ý kiến đề xuất của cán bộ Sở Tư pháp Bình Phước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật, hộ khẩu, hộ tịch...

Nhận xét về những vấn đề trong báo cáo, Bộ trưởng Lê Thành Long đã lưu ý Sở Tư pháp Bình Phước cần chủ động trong công tác để tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Bộ trưởng cũng nhắc nhở cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, bám sát chặt chẽ trong việc thực hiện các nghề tư pháp, các dịch vụ pháp lý như đấu giá, công chứng, trợ giúp pháp lý... Tiến hành xã hội hóa nhưng không phải hoàn toàn, phải giữ được đặc thù của ngành. Trong quá trình chỉ đạo điều hành phải sắp xếp, ưu tiên thứ tự giải quyết công việc, giảm thời gian hội họp không cần thiết để tập trung giải quyết công việc.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhấn mạnh Sở Tư pháp Bình Phước cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành địa phương để thực hiện tốt chức năng, công việc, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với địa phương, có kế hoạch, đề xuất và kiến nghị cụ thể để có thể chủ động trong công việc, kinh phí thực hiện các chương trình liên quan...

Thi hành án cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Dù có khó khăn trong công tác nhân sự, còn thiếu nhiều cán bộ chủ chốt, số lượng công việc rất nhiều, tổng số thụ lý trong năm 2017 lên đến hơn 14.000 vụ việc nhưng nhiều năm nay Bình Phước là địa phương rất ít phát sinh những khiếu kiện kéo dài liên quan đến lĩnh vực THADS.

Trong vấn đề cơ sở vật chất, việc xây dựng trụ sở cho các chi cục rất khó khăn, thường phải thuê mướn nhà của dân làm trụ sở, không có kho để lưu giữ tang vật, dễ bị thất lạc, hư hỏng xảy ra... khiến việc công tác THA bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhìn nhận về công việc, số việc có điều kiện THA lớn nhưng kết quả công việc trong 10 tháng đầu năm chưa đảm bảo, để đạt được chỉ tiêu mà Bộ, ngành giao thì cần có giải pháp khi thời gian từ giờ tới cuối năm không còn nhiều.

Sau khi nghe những nội dung báo cáo sơ bộ của Cục THADS Bình Phước, đại diện Lãnh đạo Tổng cục THADS nhận xét, trong 3 năm gần đây, Bình Phước luôn xếp loại cao trong việc thực hiện công tác. Trong các mảng công tác khác cũng đã được kiện toàn, nội bộ đoàn kết, không có công chức nào bị xử lý kỷ luật; Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đạt được những thành quả nhất định, cần cố gắng giải quyết nốt những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài. Đã biết tranh thủ nguồn lực của các ngành, cơ quan chức năng liên quan trong quá trình thực hiện công việc, ứng dụng công nghệ thông tin.

Tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác rà soát, phân loại án, đối với án có điều kiện thi hành, có lượng tiền lớn, án lớn cần phải chú ý. Cần tính đến phương án đối với các trường hợp có điều kiện, phải chú trọng vào việc CHV cần xử lý như thế nào thật hài hòa và đạt hiệu quả cao.

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, đóng góp trong lĩnh vực THADS tại Bình Phước

Đánh giá về công tác THADS tại Bình Phước, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận những cố gắng và đóng góp của THADS Bình Phước, Bộ trưởng đề cao tinh thần đoàn kết trong lực lượng THADS. Thời gian còn lại của năm không nhiều, cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu. Phải quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, cần quan tâm liên quan đến những Luật và Nghị quyết mới đang được triển khai, đặc biệt là Luật Bồi thường Nhà nước. Trong điều kiện hiện nay, khi các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển, việc để xảy ra sai sót trong quá trình THA sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với diện mạo chung của toàn ngành.

Về công tác cán bộ còn thiếu những vị trí chủ chốt, cần phải sớm kiện toàn bộ máy và ổn định công tác. Cần nghiêm túc trong công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự, đa dạng hóa các nguồn, cần có đường hướng cụ thể để phát huy lực lượng cán bộ THA. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, rà soát các vấn đề sai phạm về nghiệp vụ, thủ tục để tránh tiêu cực xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành nói chung và hệ thống THADS nói riêng, tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ.

Bộ trưởng nhắc nhở lãnh đạo, cán bộ Cục THADS Bình Phước cần tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền để tận dụng mọi nguồn lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giang Nam
Cùng chuyên mục
Chính phủ ủng hộ đề xuất dán tem phân biệt đào rừng

Chính phủ ủng hộ đề xuất dán tem phân biệt đào rừng

(PLVN) - Ngày 17/1, trả lời thông tin một số tỉnh miền núi phía Bắc kiến nghị dán tem truy xuất nguồn gốc cây đào, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho hay sẽ chuyển đến cơ quan chuyên môn là Bộ NN&PTNT xem xét, giải đáp cụ thể.

Đọc thêm

Xuất hiện ca siêu lây nhiễm “1 lây 102” ở Cát Lâm (Trung Quốc)

Xuất hiện ca siêu lây nhiễm “1 lây 102” ở Cát Lâm (Trung Quốc)
(PLVN) - Trung Quốc lại trở thành một trong những điểm nóng COVID-19 khi tình hình dịch bệnh ở nước này trở lại diễn biến phức tạp với các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, nước này vừa xuất hiện một ca “siêu lây nhiễm” ở tỉnh Cát Lâm, 1 người lây nhiễm cho 102 người.

Tâm sự của phi công trẻ đi ship đồ ăn qua ngày

Tâm sự của phi công trẻ đi ship đồ ăn qua ngày
Từng là nghề “hot” nhất, song Covid-19 đã biến phi công trở thành nghề mất giá nhất thế giới chỉ sau 1 năm bùng phát. Cơn ác mộng của những người đeo đuổi giấc mơ bầu trời dự báo sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Những thần đồng “chết yểu”- (Bài 8):  Thần đồng Thái Lan kết thúc mối tình đầu bằng thủ đoạn tàn độc

Những thần đồng “chết yểu”- (Bài 8): Thần đồng Thái Lan kết thúc mối tình đầu bằng thủ đoạn tàn độc

(PLVN) - Tức giận bởi bạn gái nói chia tay, Serm Sakhonrat trong giây phút không kìm chế bản thân đã cầm súng tước đi mạng sống của cô. Từng được tung hô là thần đồng Thái Lan nhờ nhiều thành tích học tập đáng ngưỡng mộ nhưng Serm Sakhonrat đã khiến cả đất nước Thái Lan sợ hãi khi đã nhẫn tâm giết và phi tang thi thể bạn gái một cách man rợ.

Mắc mật - nét tinh hoa của ẩm thực Xứ Lạng

Mắc mật - nét tinh hoa của ẩm thực Xứ Lạng
(PLVN) - Mắc mật được biết đến như một nguyên liệu không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Xứ Lạng. Các món ăn có mắc mật đều trở thành đặc sản của vùng đất này.

Bé gái đuối nước dưới hồ ở Lâm Đồng

Bé gái đuối nước dưới hồ ở Lâm Đồng
(PLVN) - Đang đi chơi cùng nhóm bạn thì cháu H bị trượt chân rơi xuống một hồ nước trong khu vực đang phân lô bán nền trên địa bàn thôn 13 (xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) tử vong thương tâm.

Tỷ giá USD hôm nay 18/1: Khởi sắc phiên đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay 18/1: Khởi sắc phiên đầu tuần
(PLVN) - Giao dịch lúc 9h (theo giờ Việt Nam), tỷ giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Trong khi đó, tỷ giá USD tại thị trường trong nước cũng đang khởi sắc với mức niêm yết giao động trong khoảng 22.960-23.160 VND/USD.

Ông Navalny bị bắt

Ông Navalny bị bắt
(PLVN) - Nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay của Nga sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Đức.

Tuấn Hưng cám ơn Hương Baby qua nụ hôn ngọt ngào

Tuấn Hưng cám ơn Hương Baby qua nụ hôn ngọt ngào
(PLVN) - Trong đêm tiệc liên hoan với bạn bè, anh hát ca khúc “Chỉ có thể là yêu” được anh viết riêng tặng vợ. Tuấn Hưng không ngại hôn vợ như để cám ơn người đã cho anh một hạnh phúc gia đình viên mãn.

Tư nhân có được thành lập doanh nghiệp sản xuất pháo hoa không?

Tư nhân có được thành lập doanh nghiệp sản xuất pháo hoa không?
(PLVN) - Được biết từ ngày 11/1/2021, theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, người dân được phép sử dụng pháo hoa. Tôi muốn thành lập doanh nghiệp sản xuất kinh doanh pháo hoa thì cần những điều kiện gì? Xin hỏi những ai được phép kinh doanh pháo hoa? 

Quản lý thuốc lá thế hệ mới - tham chiếu kinh nghiệm từ các nước

Quản lý thuốc lá thế hệ mới - tham chiếu kinh nghiệm từ các nước
(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan đang khẩn trương đề xuất quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc tham chiếu bài học kinh nghiệm từ các nước được đánh giá sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho việc này.

Quận Gò Vấp thi hành án vượt chỉ tiêu đề ra

Quận Gò Vấp thi hành án vượt chỉ tiêu đề ra
(PLVN) - Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự quận Gò Vấp.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬