Bộ trưởng Lê Thành Long: “Công tác tổ chức cán bộ cần góp phần tạo luồng sinh khí mới”

(PLO) - Vụ Tổ chức cán bộ đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu về tổ chức bộ máy, cán bộ; chất lượng cán bộ các đơn vị thuộc Bộ từng bước được nâng lên rõ rệt… là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ chiều qua (14/7). Cùng tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
 Bộ trưởng Lê Thành Long: “Công tác tổ chức cán bộ cần góp phần tạo luồng sinh khí mới” Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác tổ chức cán bộ

Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ

Báo cáo với Bộ trưởng về những kết quả công tác nổi bật của đơn vị, quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Đức Hiển cho biết, trong bối cảnh Bộ Tư pháp có sự chuyển giao người đứng đầu và Vụ Tổ chức cán bộ cũng có thay đổi về lãnh đạo, nhưng với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức của Vụ đã cố gắng triển khai toàn diện các mặt công tác và hoàn thành một khối lượng lớn công việc trong 6 tháng đầu năm 2016. 

Ông Đỗ Đức Hiển cho biết, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức của Vụ đã nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác được giao

Trong công tác xây dựng văn bản, đề án, Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành 37% kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp. Đặc biệt, đối với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, ngày 28/6/2016, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1685/QĐ-BNV phê duyệt Đề án này. Để kịp thời triển khai chủ trương về tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, hiện nay, Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Đề án, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp, chỉnh lý và báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến.  

Vụ Tổ chức cán bộ đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án về tinh giản biên chế

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp đã được kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ, trong đó có sự tham mưu tích cực, hiệu quả của Vụ Tổ chức cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Vụ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng xem xét, ban hành 3 quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 3 đơn vị thuộc Bộ; thẩm định Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Hợp tác quốc tế và Thanh tra Bộ.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu kiện toàn các vị trí lãnh đạo của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ. Công tác tuyển dụng cán bộ được tổ chức đảm bảo tính minh bạch, công khai, công bằng và bám sát tiến độ. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được thực hiện kịp thời đã góp phần động viên, khuyến khích và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai theo kế hoạch và đã có sự chuyển hướng đầu tư chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm hơn theo yêu cầu vị trí việc làm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ chọn cử hơn 200 lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

Các ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của của tập thể cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ, đồng thời chia sẽ những khó khăn của công tác cán bộ thời gian qua.

Chất lượng cán bộ được nâng lên

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác mà Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng khẳng định, Vụ đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu về tổ chức bộ máy; kịp thời tham mưu, thực hiện các quy trình thủ tục chặt chẽ để bổ nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, cấp vụ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được tăng cường và mở rộng; chất lượng cán bộ được nâng lên một bước.

Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đều ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, khách quan của Tập thể cán bộ, công chức Vụ TCCB

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2016 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, trong thời gian tới Vụ Tổ chức cán bộ cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong đề xuất sửa đổi Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV để bảo đảm phù hợp với cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, cần tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa tăng cường chức năng, nhiệm vụ và biên chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là ở các địa phương; Tham mưu với Lãnh đạo Bộ những giải pháp cụ thể để thu hút, tuyển chọn được nhiều hơn nữa những cán bộ giỏi về cống hiến cho Ngành; Công tác biên chế phải thực hiện nghiêm theo đúng Đề án vị trí việc làm, không trải đều và ưu tiên cho những đơn vị đang nắm giữ "công cụ mạnh" trong công tác quản lý của Ngành như kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh nội tại.

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động trong đội ngũ lãnh đạo cấp vụ trong Bộ để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo, sao cho công tác tổ chức cán bộ phải là công cụ quan trọng, góp phần tạo luồng sinh khí mới cho các mặt công tác của Bộ, của Ngành.

Hồng Thúy - Hoàng Thư
Cùng chuyên mục
Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(PLVN) - Bộ Công an cho biết, dự kiến chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.

Đọc thêm

Bác bỏ đề xuất mở tuyến vận tải hàng hóa trên sông Hàn

Bác bỏ đề xuất mở tuyến vận tải hàng hóa trên sông Hàn
(PLVN) - Chiều 24/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải và quy hoạch phát triển cảng biển, đường thủy khu vực TP. Đà Nẵng.
Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày mai sẽ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(PLVN) - Bộ Công an cho biết, dự kiến chiều 25/2, tại Hà Nội, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất cấp và quản lý Căn cước công dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng giấy tờ của công dân từ “hồ sơ giấy” sang “hồ sơ điện tử”.

Ông Hoàng Việt Anh làm Chủ tịch FPT Digital

Ông Hoàng Việt Anh làm Chủ tịch FPT Digital
(PLVN) - Tập đoàn FPT vừa công bố việc thành lập Công ty TNHH FPT Digital (FPT Digital) - công ty thành viên thứ 9 của Tập đoàn FPT, được thành lập với mục đích hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số của FPT cho các khách hàng doanh nghiệp từ khâu tư vấn lộ trình đến triển khai, cung cấp các giải pháp số.

Ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác cung cấp móng cọc và hậu cần cho dự án điện gió La Gàn

Ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác cung cấp móng cọc và hậu cần cho dự án điện gió La Gàn
(PLVN) - Hôm nay - 24/2, Công ty Cổ phần Phát triển Điện gió La Gàn - đơn vị phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn với công suất 3,5 GW thuộc sở hữu của Copenhagen Infrastructure Partners, Asiapetro và Novasia - đã ký bốn Bản ghi nhớ (MOUs) về việc hợp tác cung cấp móng cọc và cảng hậu cần. 

50% nông sản Hải Dương đã được tiêu thụ

50% nông sản Hải Dương đã được tiêu thụ
(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, đến 17h ngày 23/02/2021, tỉnh đã tiêu thụ được khoảng hơn 50% sản lượng nông sản. Thông tin đã được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải xác nhận.

Eo Gió Quy Nhơn hút khách đầu xuân

Eo Gió Quy Nhơn hút khách đầu xuân
(PLVN) - Nổi tiếng với cảnh sắc vừa hùng vĩ, vừa bình yên, Eo Gió (Quy Nhơn) là tọa độ du xuân thu hút đông đảo du khách trong những ngày đầu năm. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬