Quản lý 1 năm ngay khi phát hiện người sử dụng trái phép ma túy lần đầu

Hội nghị cung cấp thông tin về Luật Phòng, chống ma túy.
(PLVN) - Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện ngay từ lần đầu phát hiện người đó có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Thời hạn quản lý là 01 năm kể từ ngày có quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.