Chuyện hai nhà thơ khoác áo lính

Nhà thơ Vương Cường (phải) tặng tác giả “Thơ chọn”.
(PLO) - Hai nhà thơ cùng sinh ra và lớn lên trên đất Đô Lương, Nghệ An; nhập ngũ trong một ngày, chiến đấu cùng trung đoàn và cùng ra trận. Và khi chiến tranh đã lùi xa, cả hai đều tìm về với thơ, cùng xuất bản tập thơ chung.