• Báo Pháp luật Việt Nam thông báo tuyển dụng

  Báo Pháp luật Việt Nam thông báo tuyển dụng
  (PLVN) - Để đáp ứng nhu cầu thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam thông báo tuyển phóng viên, nhân viên truyền thông để phát triển chuyên trang Pháp luật Chuyên đề và Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại Hà Nội.

  Thông báo tuyển dụng tháng 5/2011

  Thông báo tuyển dụng tháng 5/2011

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 4/2011

  Thông báo tuyển dụng tháng 4/2011

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 3/2011

  Thông báo tuyển dụng tháng 3/2011

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 2/2011

  Thông báo tuyển dụng tháng 2/2011

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng

  Thông báo tuyển dụng

  Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng các chức danh nghiên cứu viên (NCV), phóng viên (PV).

  Thông báo tuyển dụng tháng 1/2011

  Thông báo tuyển dụng tháng 1/2011

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng công chức Cục dự trữ Nhà nước chỉ tiêu năm 2010

  Thông báo tuyển dụng công chức Cục dự trữ Nhà nước chỉ tiêu năm 2010

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
  Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu). Thí sinh đăng ký dự tuyển phải ghi rõ chức danh đăng ký dự tuyển và tên đơn vị đăng ký tuyển dụng vào làm việc; đồng thời phải cam kết phục vụ lâu dài, thời gian tối thiếu 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

  Thông báo tuyển dụng tháng 12/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 12/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 11/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 11/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 10/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 10/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 9/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 9/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC ĐÀ NẴNG, thương hiệu uy tín và nổi tiếng nhất trong ngành vàng bạc đá quý tại Khu vực miền Trung & Tây Nguyên chuẩn bị khai trương hoạt động tại thành phố Đà Nẵng một Trung tâm Vàng bạc đá quý & trang sức cao cấp có tầm cở tại trụ sở mới, số 172 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng.

  Thông báo tuyển dụng tháng 8/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 8/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…, đã và đang triển khai thực hiện các dự án lớn...Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 7/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 7/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 6/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 6/2010

  Công  ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…, đã và đang triển khai thực hiện nhiều dự án lớn.Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 5/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 5/2010

  Công ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, kinh doanh Bất động sản…, đã và đang triển khai thực hiện các dự án lớn. Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng  hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau

  Thông báo tuyển dụng tháng 4/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 4/2010

  Công ty Cổ phần  Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây  dựng công trình giao thông, thủy lợi…, Hiện nay, do yêu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của  công ty, chúng tôi có nhu cầu  tuyển dụng nhân sự cụ thể như sau:

  Thông báo tuyển dụng tháng 3/2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 3/2010

  Công  ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi…, đã và đang triển khai thực hiện các dự án lớn. Hiện nay do yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể Cho tháng 2/2010 như sau 

   

  Thông báo tuyển dụng tháng 1-2010

  Thông báo tuyển dụng tháng 1-2010

  Công  ty Cổ phần Tasco – là doanh nghiệp với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi…, đã và đang triển khai thực hiện các dự án lớn. Hiện nay do yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cụ thể Cho tháng 1/2010 như sau

   

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%