Ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị học tập tư pháp toàn quốc năm 1950

Bộ Tư pháp trao nhà tình nghĩa tại xã Minh Thanh (Sơn Dương, Tuyên Quang)
(PLO) - Năm 1950 là năm có nhiều sự kiện quan trọng mang tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Đối với ngành Tư pháp, năm 1950 cũng là một năm ghi dấu mốc đặc biệt khi Hội nghị học tập của cán bộ tư pháp diễn ra tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vinh dự được đón Bác Hồ tới dự và có những phát biểu quan trọng.

“Công tác tư pháp đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”

“Công tác tư pháp đã góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”
(PLO) - Ngày 4/3/1955, ông Phùng Văn Tửu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp có văn bản gửi Văn phòng Thủ tướng Chính phủ báo cáo thành tích công tác tư pháp trong 9 năm kháng chiến. Bản báo cáo này thực sự là một tư liệu quý của ngành Tư pháp, ghi lại sinh động những đóng góp của Ngành trong suốt 9 năm kháng chiến gian khổ và anh dũng.