• Người dân được quyền bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề

  Người dân được quyền bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề
  (PLO) - “Người dân được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống thiết thực của mình, được quyền bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định…” – đó là những gì người dân được tiếp nhận và sử dụng pháp luật (tiếp cận pháp luật). 

  Cần bàn bạc công khai, dân chủ, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định 132 đến người lao động

  Cần bàn bạc công khai, dân chủ, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định 132 đến người lao động

  (HP)- “Các địa phương, cơ quan, đơn vị khi xây dựng đề án bố trí, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần bám sát Nghị định Chính phủ, hướng dẫn của bộ, ngành trung ương và thành phố và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan, đơn vị; bàn bạc công khai, dân chủ, phổ biến rộng rãi nội dung nghị định đến người lao động”- Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Nghị định 132 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế chiều 15-10.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%