• Chiến dịch Phước Lâm-Tiên Phước

  Chiến dịch Phước Lâm-Tiên Phước
  Ngày 20 tháng 2 năm 1975, tôi đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập họp Tỉnh ủy để thảo luận bố trí lại lực lượng của tỉnh. Trong cuộc họp đó, tôi báo cáo rõ ý đồ của Trung ương, Khu ủy, Quân khu đưa 3 tiểu đoàn bộ binh và hỏa lực của tỉnh xuống vùng đông Thăng Bình, có thời cơ là đánh thẳng vào đông Tam Kỳ, đánh trận địa pháo, cắt đứt cầu Kỳ Phú, không cho địch thoát ra biển; phối hợp với chủ lực Quân khu giải phóng thị xã Tam Kỳ.

  Chiến dịch Phước Lâm-Tiên Phước

  Chiến dịch Phước Lâm-Tiên Phước
  LTS: Chiến dịch Phước Lâm-Tiên Phước (ngày 10-3-1975) là bước đột phá, tạo thời cơ giải phóng thị xã Tam Kỳ ngày 24-3-1975 và giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29-3-1975, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%