• Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Khai mạc hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  (PLVN) -Nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.
  Lênin - Người thầy lý luận và đạo đức cách mạng
  Lênin - Người thầy lý luận và đạo đức cách mạng
  Cách đây tròn 139 năm, ngày 22-4-1870, V. I. Lênin – lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người bị áp bức trên thế giới đã được sinh ra. Công lao to lớn và tầm vóc vĩ đại của Lênin là ở chỗ, Người đã vận dụng tài tình và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, hiện thực hóa những tư tưởng cơ bản của C. Mác, Ph. Ăng-ghen trong thực tiễn cách mạng Nga, lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc Cách mạng và tầm vóc vĩ đại của Lênin là ở chỗ, Người đã vận dụng tài tình và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, hiện thực hóa những tư tưởng cơ bản của C. Mác, Ph. Ăng-ghen trong thực tiễn cách mạng Nga, lãnh đạo và tổ chức thắng lợi cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở ra tương lai xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển của lịch sử xã hội loài người.
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ngày 8-10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự buổi làm việc của Ban Bí thư Trung ương Đảng với Ban Tuyên giáo Trung ương để nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 và chức năng, nhiệm vụ mới của Ban theo Quyết định số 80-QĐ/TW ngày 28-8-2007 của Bộ Chính trị.

  Tin đọc nhiều

  Đại hội Đảng
  QLTT

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%

  Tinh hoa đá Việt
  vg - logoPartner
  vib - logoPartner
  vinamilk logoPartner
  ncb logoPartner
  vpb logoPartner
  TC Motor
  Pho bien giao duc