Những nhầm lẫn bi hài về tên các công ty bán hàng đa cấp

Một trong những nạn nhân của sự nhầm lẫn về tên doanh nghiệp
(PLO) - Trong lĩnh vưc kinh doanh đa cấp, rất nhiều doanh nghiệp “sinh sau đẻ muộn” cố tình lấy tên gọi na ná với các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật khiến cho dư luận hoang mang và dẫn đến những sự việc hiểu nhầm về hoạt động giữa các công ty.