Văn phòng công chứng sẽ phải có ít nhất 2 thành viên

Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công chứng
(PLO) - Chiều nay, Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi) đã được đưa ra lấy ý kiến của các ĐBQH.  Theo nội dung của Dự thảo, nhiều quy định mới được bổ sung, tạo hành lang thông thoáng hơn, nhưng  cũng nâng cao chất lượng hơn cho hoạt động công chứng.