Nhiều DNNN “sợ” lên sàn, còn DN tư nhân đủ sức lên sàn thì “phải đợi”?

Nhiều DNNN “sợ” lên sàn, còn DN tư nhân đủ sức lên sàn thì “phải đợi”?
(PLVN) - “Về phương diện nào đó, đúng là nhóm các doanh nghiệp có vốn tư nhân có vẻ đang bị “thiệt thòi” hơn về điều kiện niêm yết so với doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa”, TS. luật Trần Đình Nhã, người có nhiều năm là đại biểu Quốc hội cũng như hoạt động trong lĩnh vực pháp chế và nghiên cứu về pháp lý, nguyên Phó trưởng Ban biên tập Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi), nhận xét trong cuộc trao đổi với báo Pháp luật VN.