Câu chuyện Sao La trên dãy Trường Sơn hùng vĩ

Sông núi Trường Sơn.
(PLO) - Loài Sao La trên dãy Truờng Sơn được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho đa dạng sinh học ở Việt Nam. Nhưng qua 23 năm từ ngày phát hiện ra chúng, gần 4/5 số lượng cá thể của loài này đã biến mất khỏi tự nhiên.