Gỡ “vướng” cho doanh nghiệp trong thủ tục hải quan

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP
(PLO) - Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng sẽ bổ sung một số quy định mới hoặc sửa đổi những quy định còn bất cập, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan 2014.