Xung quanh vụ án oan của Tổng trấn Lê Chất

Từ Bộ Lại nhà Nguyễn, án Lê Chất bị phát ra
(PLO) -Triều Nguyễn được Gia Long lập nên, trải 13 đời vua. Cái nền tạo lập nên triều đại mới ấy, máu xương, công sức của bao bề tôi đã đổ. Việc tưởng thưởng hay truy phong công trạng là lẽ thường, tiếc nỗi đầu triều đại, nhiều công thần lại chịu oan khuất mà chết trong đó, Lê Chất là một.