Lùi thời điểm áp dụng sách giáo khoa mới: Đồng tình với sự cẩn trọng của Chính phủ

Lùi thời điểm áp dụng sách giáo khoa mới: Đồng tình với sự cẩn trọng của Chính phủ
(PLO) - Việc đổi mới sách giáo khoa (SGK) và chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) là một chủ trương quan trọng đã được Quốc hội (QH) quyết định nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT, góp phần giáo dục phát triển toàn diện định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.