Từ mạng Internet cho 300 người đến hạ tầng mạng tới 97% số xã

Đoàn viên thanh niên VNPT phổ cập tin học và Internet cho các em học sinh Trường THPT Sìn Hồ, Lai Châu
(PLO) - Chính thức kết nối mạng toàn cầu từ ngày 19/11/1997, sau 20 năm phát triển, Internet Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển ấn tượng. Trong hành trình 20 năm đó, VNPT đã luôn tiên phong trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới, dịch vụ, góp phần phổ cập sâu rộng Internet tại Việt Nam.