Về Lạc Thổ xem gà tiến Vua

Mào gà đỏ đẹp đáng bậc quân tử
(PLO) -Một giống gà quý hiếm để người dân trấn Kinh Bắc xưa (nay là Bắc Ninh, Bắc Giang) tiến cống vua chúa thời phong kiếnĐó là giống gà Hồ, ở làng Lạc Thổ (đất vui), Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trải qua hơn nghìn năm lịch sử, đến nay giống gà Hồ đang được bảo tồn như một nét đẹp trong di sản văn hóa vùng Kinh Bắc bên cạnh lợi ích kinh tế.