[Infographic] Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa vào công nghệ số

[Infographic] Cách mạng công nghiệp 4.0 dựa vào công nghệ số
(PLO) - Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang xoá nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Mức độ ảnh hưởng của cuộc cách mạng này dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới.

Ứng dụng tìm “hồn ma” trong nhà

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ứng dụng công nghệ thông tin này không chỉ đưa ra con số những người từng chết trong ngôi nhà bạn mà còn phát hiện nguyên dẫn đến cái chết và khái quát bối cảnh lúc đó.