Bắt nhóm bảo vệ điều taxi vào trộm đồ công ty

Nhóm đối tượng công nhân ăn trộm vải
(PLO) - Được quản lí công ty giao chìa khóa trông coi kho vải hàng đêm, các đối tượng đã tổ chức lấy trộm vải bán ra ngoài. Cho tới thời điểm bị bắt nhóm đối tượng đã lấy gần 10 tấn vải, giá trị hơn 1 tỷ đồng.