Cô ta là cộng sự xảo quyệt của chồng tôi

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
(PLO) - Cô ta kém chồng tôi có đến gần hai giáp, là cộng sự của chồng tôi. Cô ta được giao vào team của chồng tôi, do anh hướng dẫn những ngày mới chân ướt chân ráo bước vào công ty.