Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản

Thông báo bán đấu giá tài sản
(PLO) - Công ty cổ phẩn đấu giá Á Âu (Địa chỉ: Tầng 5, B14 Khu đấu giá QSD đất Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội) thông báo bán đấu giá tài sản như sau: