Trưởng thôn thu tiền của người dân để... "quan hệ" với cấp trên

Trưởng thôn thu tiền của người dân để... "quan hệ" với cấp trên

Về việc người dân nộp tiền đã 3 năm chưa nhận sổ đỏ, ông Ngọc cho biết: “Một phần là dùng để quan hệ. Bây giờ nếu không quan hệ với cấp trên thì khó làm việc lắm. Còn việc cấp sổ đỏ thì người dân còn phải chờ và nộp nốt tiền thuế đất theo yêu cầu của Chi cục Thuế chứ không chỉ đơn thuần là hơn 260.000 đồng mà người dân đã nộp cho tôi”.