Sức mạnh lòng dân

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, góp phần phòng, chống, đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên.