• Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị
  Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

  (HP)-Ngày 26-9, Ban Thường vụ Thành uỷ triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khoá 10) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới.

  Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)
  Khai mạc Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)
  Sáng ngày 24-9, tại Trường Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức khai mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt và thông qua các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) và Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. 
  Tỉnh ủy Quảng Ninh bế mạc hội nghị nghiên cứu quán triệt các NQ TW 7 và NQ 23 của Bộ Chính trị khóa 10
  Tỉnh ủy Quảng Ninh bế mạc hội nghị nghiên cứu quán triệt các NQ TW 7 và NQ 23 của Bộ Chính trị khóa 10

  QTV -  Ngày 23- 9 Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết TƯ 7 khoá X bước sang ngày làm việc thứ 2. Tỉnh uỷ QN đã tổ chức thảo luận tại tổ học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 7; Kết luận 25 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp những tháng cuối năm; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học - nghệ thuật.

  Quán triệt sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chi bộ
  Quán triệt sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chi bộ

  (HP)- “Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chi bộ cũng như chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng, của bí thư chi bộ đến từng cán bộ, đảng viên. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó, tìm tòi, sáng tạo và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sao cho sinh hoạt chi bộ là một diễn đàn dân chủ của cán bộ, đảng viên...”. Đây là ý kiến chỉ đạo của  Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu dương bí thư chi bộ giỏi năm 2008 của  Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sáng 15-9.

  Đổi mới phương thức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết
  Đổi mới phương thức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết
  Ngày 3-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương (TƯ) khai mạc Hội nghị Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ bàn về phương thức tổ chức học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị TƯ lần thứ 7; Kết luận 25 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp những tháng cuối năm; Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học - nghệ thuật. Đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ chủ trì hội nghị.  
  Kế hoạch triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị
  Kế hoạch triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị
  Ngày 16 tháng 10 năm 2003, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố Đà Nẵng. Để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn một số nội dung sau:
  Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X)
  Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X)
  Trong 2 ngày 22 và 23-4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.
  Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng: Hơn 900 cán bộ, đảng viên quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá 10)
  Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng: Hơn 900 cán bộ, đảng viên quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá 10)

  (HP)- Ngày 22- 11, tại Nhà hát Tháng Tám, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá 10) với sự tham gia của hơn 900 cán bộ, đảng viên thuộc 13 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có Đảng bộ Báo Hải Phòng. 

  Hội Nhà báo thành phố:Nghiên cứu, quán triệt nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
  Hội Nhà báo thành phố:Nghiên cứu, quán triệt nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  (HP)- Sáng 31-3, Hội Nhà báo thành phố tổ chức lớp nghiên cứu, quán triệt nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự tham gia của các nhà báo cao tuổi, cán bộ, hội viên, công nhân viên chức các cơ quan báo chí địa phương và trung ương trên địa bàn thành phố.

  Khối cơ quan Dân Chính Đảng hoàn thành việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng vào giữa tháng 11
  Khối cơ quan Dân Chính Đảng hoàn thành việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng vào giữa tháng 11

  (HP)- Đến nay, có 30 chi bộ, đảng bộ trên tổng số 66 chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố. Đảng bộ khối phấn đấu đến trung tuần tháng 11- 2006 cơ bản hoàn thành việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 

  Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá 10)
  Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá 10)
  Hội nghị Trung ương 3 (khoá 10) ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”. Việc kịp thời ban hành NQ này có một ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân ta phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 10 đề ra.
  Tập trung quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố
  Tập trung quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố

  (HP)- Ban Tuyên giáo Thành uỷ vừa sơ kết 9 tháng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và đề ra nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2006. Theo đó, từ nay đến cuối năm, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị các Quận, Huyện, Thị uỷ tập trung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố và chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố.

  Đổi mới quán triệt Nghị quyết
  Đổi mới quán triệt Nghị quyết

  Sự kiện nổi bật nhất trong tuần qua của thành phố Hải Phòng là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố. Trong ba ngày từ 11 đến 13-9-2006, Hội trường lớn Trường Chính trị Tô Hiệu với hơn 600 chỗ ngồi không còn ghế trống.

  Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng
  Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng

  (HP)- Sáng 8- 8, Ban Tuyên giáo Thành uỷ khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo ; tập huấn về phòng, chống HIV/ AIDS ; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện "Năm cải cách hành chính-2006", hội nhập kinh tế quốc tế.

  Khối cơ quan Dân Chính Đảng quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá 9)
  Khối cơ quan Dân Chính Đảng quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá 9)
  Ban thường vụ Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng vừa tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương 9 (khoá 9). Hơn 100 cán bộ thuộc hơn 50 tổ chức cơ sở Đảng nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 9 của Đảng. Trên cơ sở đó nắm vững phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ khối trong năm 2004, những nhiệm vụ còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%

  vg - logoPartner
  vib - logoPartner
  vinamilk logoPartner
  ncb logoPartner
  vpb logoPartner