Hiểu đúng các xét nghiệm vi-rút cúm

Hiểu đúng các xét nghiệm vi-rút cúm
LTS: Trong tình hình cúm A/H1N1 đang có xu hướng lan rộng như hiện nay, một số labo có xét nghiệm nhanh cúm A và B. Ý nghĩa và áp dụng nó trong y học như thế nào là điều cần phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em “có vẻ” bị cúm.