• Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
  Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
  Trong các ngày từ 5 đến 10-10-2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 11 thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị.
  Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
  Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
  Sáng 29-6, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.  Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội XI của Đảng. Hội nghị sẽ xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội:
  Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
  Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X
  Sáng 5-1, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc tại Hà Nội.Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008); kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ. Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
  Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
  Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
  Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 4-10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã tập trung trí tuệ thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và đã nhất trí thông qua kết luận của Hội nghị về vấn đề này.
  Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 10)
  Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 10)

  (HP)- Sáng 18-7, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa 10); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28-11-2002 của Thành uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện thông báo kết luận số 130-TB/TƯ của Bộ Chính trị “Về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

  Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10)
  Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10)
  Sáng 24-7-2006, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 10) khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng.
  Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 9)
  Khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 9)
  Sáng 14-4-2006, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 khai mạc, tại Hà Nội. Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, để tiếp tục chuẩn bị Đại hội 10 của Đảng, Hội nghị lần này có nhiệm vụ tiếp tục xem xét và thông qua một số báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sẽ trình Đại hội 10 của Đảng; hoàn chỉnh phương án nhân sự các cơ quan lãnh đạo khóa 10 để giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 xem xét, quyết định. Ban Chấp hành Trung ương cũng sẽ nghe báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội 10 và hoàn tất chương trình Đại hội 10 của Đảng. Dự kiến, Hội nghị làm việc đến hết hôm nay, ngày 15-4-2006.
  Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thăm và làm việc tại Hải Phòng
  Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thăm và làm việc tại Hải Phòng
  Ngày 1-2-2004, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về thăm và làm việc tại Hải Phòng. Đón tiếp đồng chí Đỗ Mười có các đồng chí Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Trịnh Quang Sử, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền; lãnh đạo các Sở, ban ngành và đại diện doanh nghiệp.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%

  vg - logoPartner
  vib - logoPartner
  vinamilk logoPartner
  ncb logoPartner
  vpb logoPartner