• Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam (Kỳ cuối): Nỗ lực cải cách tư pháp vì Nhà nước pháp quyền XHCN
  Đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam (Kỳ cuối): Nỗ lực cải cách tư pháp vì Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLVN) - Với mục tiêu đề cao quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp, suốt quá trình đổi mới, Đảng ta đã khẳng định nhất quán đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, cải cách tư pháp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.
  Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
  Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước: Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLO) - Khi trao cho Tổng Bí thư trọng trách đứng đầu Nhà nước sẽ tạo tiền đề tích cực cho việc tiếp tục củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cũng là bước chuẩn bị quan trọng cả về cơ sở pháp lý và thực tiễn để đưa vấn đề này thành nền nếp trong bối cảnh mới của nước ta hiện nay.
  Tăng cường sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và xã hội về nền KTTT định hướng XHCN
  Tăng cường sự thống nhất nhận thức, tư tưởng trong Đảng và xã hội về nền KTTT định hướng XHCN
  (PLO) - Ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế TƯ, Hội đồng Lý luận TƯ và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiêu chí nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”, với mục tiêu xây dựng Bộ tiêu chí về nền KTTT định hướng XHCN, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ khóa XII về hoàn thiện nền KTTT định hướng XHCN.
  Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
  Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới
  (PLO) - Sau khi nghiên cứu bản Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng về: “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”, trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với bố cục và nội dung Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Tôi có mấy ý kiến bổ sung góp phần làm rõ thêm: Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.  
  Cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN
  Cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN
  (PLO) -Mục đích bao trùm của Ngày Pháp luật là tạo nên ý thức thường trực tôn trọng pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của toàn dân - trong đó, lực lượng nòng cốt là các cán bộ công chức, viên chức, không phải chỉ diễn ra trong một ngày, mà phải là thường xuyên, liên tục trong toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước hiện nay và mãi mãi về sau. Từ đây, chúng ta cần phải đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố vững chắc Nhà nước pháp quyền XHCN.

  Khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
  Khẳng định bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

  Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 1992. Đó là: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

  Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

  Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cán bộ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước.

  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

  Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội. Tiếp tục phát huy dân chủ, tính công khai, đối thoại trong thảo luận, hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội.

  Quan điểm của Đại hội Đảng 11 về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN (Kỳ 1)
  Quan điểm của Đại hội Đảng 11 về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN (Kỳ 1)

  Các quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là kết quả của một quá trình đổi mới, phát triển tư duy lý luận của Đảng. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để đưa sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đến thắng lợi.

  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
  Đẩy mạnh việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

  Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một trong những vấn đề được các văn kiện Đại hội XI đề cập đến một cách toàn diện, sâu sắc. Bài viết này xin nêu những nội dung cơ bản và mới nhất.

  Ra mắt Hội xe XHCN
  Ra mắt Hội xe XHCN

  Ngày 09/01/2011, thêm một hội chơi xe cổ nữa tại Hà Nội được ra đời mang tên Hội xe Xã hội chủ nghĩa (XHCN).

  Hướng đến xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN
  Hướng đến xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN
   Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước trong đó pháp luật giữ địa vị độc tôn, mọi quan hệ xã hội đều được pháp luật điều chỉnh; ý thức pháp luật và văn hoá pháp lý được đề cao; Nhà nước thực sự thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật; công chức nhà nước, công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật…; từ đó, kỷ cương phép nước được tôn trọng, pháp chế được giữ vững.
  Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn nhận bản án nghiêm khắc
  Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn nhận bản án nghiêm khắc

  (HP)- Sau hai ngày 8 và 9-10 xét xử công khai, với tinh thần khách quan, dân chủ, toàn diện và đầy đủ, đúng pháp luật, bảo đảm quyền bào chữa của luật sư và các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa 6 năm tù; Nguyễn Văn Túc 4 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù; Ngô Quỳnh 3 năm tù; Nguyễn Kim Nhàn 2 năm tù giam, cùng về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  Chuẩn bị xét xử Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
  Chuẩn bị xét xử Nguyễn Xuân Nghĩa cùng đồng bọn về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

  (HP) - TAND thành phố Hải Phòng vừa quyết định trong 2 ngày 8 và 9-10-2009 sẽ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh năm 1949, trú tại số 828, đường Trường Chinh, phường Quán Trữ (quận Kiến An); Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng (Thái Bình); Ngô Quỳnh, sinh năm 1984, ở tại số 6, ngõ 34/64, Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội);

  Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975-1985)
  Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất và XHCN (1975-1985)
  Đại thắng mùa quân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam,mở ra thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam: thời kỳ đất nước độc lập, thống nhất và cùng xây dựng CNXH. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 khóa 3 (9-1975) chủ trương hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

  Tin đọc nhiều

  31.1°C

  Hà Nội

  SJC Hà Nội

  Mua vào 36.520

  Bán ra 36.520

  VNIndex

  3.41 0.37%

  vg - logoPartner
  vib - logoPartner
  vinamilk logoPartner
  ncb logoPartner
  vpb logoPartner