Từ khóa: #Sẽ mở rộng

Sẽ mở rộng đối tượng mở tài khoản thanh toán

Sẽ mở rộng đối tượng mở tài khoản thanh toán
(PLO) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.