Sáp nhập thôn bản, khu phố: Bài học tinh giản bộ máy

Xã Đại Dực, huyện Tiên Yên họp bàn, thảo luận xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản trên địa bàn.
(PLVN) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.