Hiến pháp chắt lọc tinh hoa trí tuệ, đề cao quyền con người

Thời khắc lịch sử QH khóa 13 ấn nút thông qua Hiến pháp sửa đổi. Ảnh: VietNamNet
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, điểm mới trong bản Hiến pháp lần này được đánh giá là vấn đề về quyền con người, khẳng định Nhà nước Việt Nam cam kết bảo đảm, bảo vệ, tôn trọng quyền con người, quyền công dân, phù hợp với Công ước quốc tế về quyền con người mà nước ta là thành viên tham gia ký Công ước.