Quảng Ninh: Lan tỏa cách làm hay trong công tác tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, Sở đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh (đã thực hiện thẩm định trên 60 dự thảo VBQPPL và 05 đề nghị xây dựng Nghị quyết; tham gia ý kiến trên 30 dự thảo QPPL của Trung ương, 40 dự thảo VBQPPL của tỉnh và trên 130 dự thảo văn bản khác do các sở, ngành gửi đến. Tích cực triển khai công tác phổ biến pháp luật về bầu cử, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sở cũng tham mưu tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phổ biến, pháp luật phục vụ cuộc bầu cử, biên soạn và cấp phát 53.200 tờ gấp, 3.750 sách Hỏi - Đáp về bầu cử để phát cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% các thôn, khu phố có tài liệu của Sở Tư pháp; triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực…

Song song với đó, Sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ gắn với tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách thể chế tại địa phương, góp phần nâng cao vị trí xếp hạng của tỉnh trong công tác cải cách hành chính (năm 2020, Sở Tư pháp xếp hạng thứ hai khối sở, ban, ngành về Chỉ số cải cách hành chính, xếp hạng thứ nhất về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước).

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm tập trung đối với các tổ chức hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, công tác ban hành văn bản… góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp. Các công tác khác cũng được Sở chú trọng tăng cường.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp Quảng Ninh đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đã ban hành gần 40 văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức hành nghề thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch như: tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử; triển khai xây dựng phương án phòng chống dịch; quét mã QR Code; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư pháp của Sở vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa được cụ thể nên khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật; một số hoạt động như hội nghị, tập huấn, kiểm tra…chưa tổ chức được theo kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tỉ lệ hoà giải thành của tỉnh còn thấp …

Để giảm thiểu tác động của đại dịch, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của ngành Tư pháp, trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai đúng tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành, phấn đấu có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong triển khai công tác tư pháp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ công tác của ngành; chú trọng công tác đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường biện pháp quản lý nhà nước thông qua kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề cao trách nhiệm của nêu gương của người đứng đầy; xử lý nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm. Chú trọng công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của ngành Tư pháp; kịp thời lan tỏa các cách làm hay, hiệu quả trong triển khai các nhiệm vụ phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Phương Mai
Cùng chuyên mục
Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định về việc cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với công dân Lào.

Lâm Đồng rà soát người chưa có quốc tịch trên địa bàn

(PLVN) -  Thực hiện chỉ đạo của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, tỉnh Lâm Đồng triển  khai rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân đang cư trú tại địa phương.

Đọc thêm

Cần gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Đó là nhấn mạnh của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” diễn ra sáng ngày 29.11.

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Khai mạc Hội thảo Khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
(PLVN) -Sáng 29/11, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế; điểm cầu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; điểm cầu tại Bộ Tư pháp).

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi

TS. Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Ngày 29/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều đề xuất nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật

Nhiều đề xuất nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật
(PLVN) -Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trước thềm Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Báo PLVN đã ghi nhận nhiều đề xuất, kiến nghị của các vị Đại biểu.

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2022

Cục Thi hành án dân sự Thái Nguyên triển khai công tác năm 2022
(PLVN) -Chiều ngày 26/11/2021, Cục THADS Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.

Việt Nam - Thụy Sỹ tăng cường hợp tác về pháp luật và tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và đại diện Bộ Tư pháp và Cảnh sát liên bang Thụy Sỹ, ông Niklaus Meier, Vụ trưởng Vụ Tư pháp quốc tế.
(PLVN) - Bộ Tư pháp Thụy Sỹ sẵn sàng phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam trong xử lý các vấn đề hộ tịch, quốc tịch, tương trợ tư pháp về dân sự; chia sẻ kinh nghiệm tham gia UNCITRAL, cũng như tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu kinh nghiệm gia nhập và thực thi các Công ước quốc tế.

Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

Chuẩn bị Hội thảo khoa học cấp quốc gia định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật
(PLVN) -Ngày 29/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự Cà Mau có tân Phó Cục trưởng

Cục Thi hành án dân sự Cà Mau có tân Phó Cục trưởng
(PLVN) -Mới đây, Cục THADS tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Đình Trường, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Cục THADS tỉnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau.