Từ khóa: #Phát huy hiệu quả hoạt động Thừa phát lại

Phát huy hiệu quả hoạt động Thừa phát lại

Phát huy hiệu quả hoạt động Thừa phát lại
(PLVN) -Năm 2021, dịch Covid-19 tác động lớn đến mọi mặt của đời sống, chính trị nhưng với những nỗ lực của các cấp, các ngành hoạt động Thừa phát lại vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.