Tri ân những nữ nhà báo - liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc

Tri ân những nữ nhà báo - liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc
(PLVN) - Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều phóng viên đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, giữa rừng xanh sâu thẳm. Trong số đó có rất nhiều nữ nhà báo - liệt sĩ, các chị đã hy sinh tuổi xuân, hạnh phúc riêng tư để ngày hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do…