Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021

Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam 2021
(PLVN) - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam năm 2021” từ ngày 7 - 14/4/2019 tại thành phố Tam Kỳ và Hội An, tỉnh Quảng Nam.