UBND TP Thái Nguyên: Việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Túc Duyên là đúng pháp luật

(PLVN) - UBND TP Thái Nguyên vừa có báo cáo thông tin về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên. Theo đó, cơ quan này khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
UBND TP Thái Nguyên: Việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Túc Duyên là đúng pháp luật Ảnh minh họa

Trước đó, có một số thông tin cho rằng mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa xong hạ tầng nhưng Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên vẫn được đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trong Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 20/4/2021, UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định những thông tin này là không chính xác.

Cụ thể, theo UBND TP Thái Nguyên, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Văn bản số 1562/TTg-NN ngày 20/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Văn bản số 5710/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong đó có nội dung “tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định…”, UBND TP đã có Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 23/9/2020 trình UBND tỉnh cho chủ trương để UBND TP tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên (Khu nhà ở Thăng Long).

Sau đó, ngày 02/10/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 3845/UBND-KT về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, trong đó có nội dung: “Giao UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên để thực hiện công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn TP đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành”.

Theo UBND TP Thái Nguyên, Khoản 1, Điều 119, Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất cần đảm bảo các điều kiện như: Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước; Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối chiếu với quy định trên, việc đấu giá đất ở Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, UBND TP Thái Nguyên cho biết: Về kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh có Quyết định (QĐ) số 4241/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP. Thái Nguyên, trong đó có dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên.  

Về phương án đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố có QĐ số 8422/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất một số ô đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên.  Về bồi thường giải phóng mặt bằng: UBND TP đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các ô đất (mặt bằng sạch).

Về xác định giá đất, ngày 10/11/2020, UBND TP cũng đã có Tờ trình số 453/TTr-UBND trình Hội đồng giá đất tỉnh thẩm định, Sở TN&MT có Tờ trình số 744/TTrSTNMT ngày 17/11/2020 và được UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên tại QĐ số 3626/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

Về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên - trực thuộc Sở Tư pháp cũng đã tổ chức niêm yết công khai về giá đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quy chế đấu giá cho các khách hàng có nhu cầu về đấu giá quyền sử dụng đất và được đáp ứng đầy đủ thông tin về ô (thửa) đất, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt cọc, thời gian nộp hồ sơ, thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên và được tổ chức đấu giá công khai theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá. Người trúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về trình tự, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất: Các khách hàng sau khi nộp đầy đủ chứng từ nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, Phòng TN&MT TP trình UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Về hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tổ 14, UBND TP có QĐ số 9416/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên (Khu nhà ở Thăng Long), TP Thái Nguyên với nội dung tóm tắt như sau: Tên dự án: Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên; Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, đấu giá thu tiền sử dụng đất; Quy mô: Đầu tư xây dựng Khu dân cư gồm đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, vỉa hè cây xanh đồng bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt với diện tích 19,8ha; Diện tích sử dụng đất: 19,8ha;  Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III; Giá trị tổng mức đầu tư dự án: 333 tỷ đồng; Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 - 2024.

Từ các nội dung đã nêu trên, UBND thành phố Thái Nguyên khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên là đúng quy định của pháp luật.

Gia Khánh
Cùng chuyên mục
Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng ngày 13/5, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới (phong trào). Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự Lễ phát động.

Đọc thêm

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép

(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng ngày 13/5, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới (phong trào). Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự Lễ phát động.

Chủ động sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa đại dịch

Chủ động sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa đại dịch
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh vừa chủ trì cuộc họp với đại diện các đơn vị về tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng rau, củ, quả trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Kinh doanh dưới làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4: Thiếu tour để dẫn, thiếu nguyên liệu để may

Kinh doanh dưới làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4: Thiếu tour để dẫn, thiếu nguyên liệu để may
(PLVN) - Công nghiệp dệt may, công nghiệp “không khói”… sau 1 năm lao đao nên rất hy vọng có một “vụ mùa” mới thuận lợi để gỡ gạc tổn thất, nhưng dường như khó khăn vẫn còn đó khi người lao động không có tour để dẫn, công nhân may thì lo ngại nhiễm bệnh, cách ly cả dây chuyền, nhà máy lại thêm thiệt hại… 

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Đề xuất tăng mức hỗ trợ

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Đề xuất tăng mức hỗ trợ
(PLVN) - Để đảm bảo quyền được an sinh cho mọi người dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có các công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người tham gia. Đề xuất tăng lên 50% mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng.

Sổ theo dõi sức khỏe: Cẩm nang hữu ích cho mẹ và bé

Sổ theo dõi sức khỏe: Cẩm nang hữu ích cho mẹ và bé
(PLVN) - Với mong muốn trong tương lai gần, mọi thông tin về mẹ và con, từ thời kỳ mang thai đến khi trẻ 6 tuổi được lưu giữ duy nhất trong một cuốn sổ theo dõi sức khoẻ, sau khi Bộ Y tế khởi động dự án, Thái Nguyên cũng đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được coi như là nhật ký sức khoẻ của mẹ và bé, đồng thời là cuốn cẩm nang hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc tốt sức khoẻ trước, trong và sau sinh. 
Thi lớp 10 ở hà nội:  “Nóng” từ phụ huynh?

Thi lớp 10 ở hà nội: “Nóng” từ phụ huynh?

(PLVN) - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày. Đặc biệt, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ 4 (Lịch sử), nhiều phụ huynh rốt ráo cho con tham gia các lớp ôn thi cấp tốc.

Xây dựng nhiều cách thức mới trong xét nghiệm Covid-19

Xây dựng nhiều cách thức mới trong xét nghiệm Covid-19
(PLVN) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thống kê, trong đợt dịch này khoảng 60% bệnh nhân (BN) không có triệu chứng lâm sàng gây khó khăn cho truy vết, sàng lọc, thời gian ủ bệnh kéo dài 21 ngày. Do dó, xét nghiệm là chiến thuật quan trọng, nhất là xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dập dịch hiệu quả; đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng công suất xét nghiệm. 

Bảo vệ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em

Bảo vệ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em
(PLVN) - Kết quả “Khảo sát nhu cầu dịch vụ xã hội khẩn cấp cho phụ nữ bị bạo lực và trẻ em bị xâm hại” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện vừa công bố mới đây cho thấy thực trạng giải quyết các vụ việc bạo lực phụ nữ, xâm hại trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu của nạn nhân; một số mô hình hỗ trợ nạn nhân chưa kịp thời…

Tăng cường xét nghiệm, tầm soát Covid-19 ở khu vực có nguy cơ

Tăng cường xét nghiệm,   tầm soát Covid-19 ở khu vực có nguy cơ
(PLVN) - Bộ Y tế đề nghị tiếp tục chiến lược chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng ổn định tình hình”, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cuộc sống: Khơi dậy khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cuộc sống: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(PLVN) - Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước mà còn mang tính thực tiễn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Với truyền thống yêu nước nồng nàn và những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, đây chính là nguồn lực nội sinh tạo thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc trong thời kỳ mới.

Ý thức và trách nhiệm công dân

Ý thức và trách nhiệm công dân
(PLVN) - Ý thức muốn nói ở đây chỉ trong phạm vi hẹp là nhận thức của con người và thể hiện ra bằng hành động đối với bản thân, gia đình mình, xã hội và đất nước. Ý thức đối với cộng đồng ngoài trách nhiệm, còn là nghĩa vụ của công dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới
(PLVN) - Tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376