Quảng Xuân (Quảng Trạch - Quảng Bình): Huy động mọi nguồn lực, đưa kinh tế-xã hội vững bước đi lên

(PLVN) - Những năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra đã được triển khai thắng lợi. 

Phát huy những kết quả đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã quyết tâm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đưa xã Quảng Xuân từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong nhiệm kỳ qua, từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, cơ cấu kinh tế kinh tế trên địa bàn xã đã có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại - dịch vụ, xuất khẩu lao động và chú trọng phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị kinh tế cao.

Phong trào xây dựng NTM đã góp phần xây dựng nên những ngôi trường xanh- sạch- đẹp, đạt chuẩn Quốc gia 

Kết quả đạt được nổi bật của xã Quảng Xuân đó là kinh tế phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát huy hiệu quả, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển đổi thích hợp; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng; năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng.

Chăn nuôi phát triển theo hướng nâng cao chất lượng đàn gia súc, số lượng đàn và chất lượng được nâng lên, tỉ lệ đàn bò lai sind chiếm 31,3%; tỷ lệ nạc hóa đàn lợn chiếm 90%. Hình thành nhiều mô hình trang trại chăn nuôi mới đạt hiệu quả cao như nuôi gà, bò, heo... Nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh, hằng năm đạt trên 100 tấn; Tổng sản lượng khai khác thủy sản đạt 2.250 tấn, đạt 123% kế hoạch, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn, xuất khẩu lao động phát triển mạnh, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, đá grant, cơ khí, gò hàn, sửa chữa điện tử, xay xát, máy làm đất, chế biến thực phẩm…, thu hút hàng trăm lao động tham gia. Tổng thu nhập bình quân hàng năm từ lĩnh vực này đạt 84,3 tỉ đồng. Mạng lưới thương mại-dịch vụ, lưu thông hàng hoá tiếp tục được mở rộng, phát triển rộng khắp cả về số lượng, chất lượng và quy mô. 

Cổng làng thôn Thanh Lương 

Kế thừa thành quả nổi bật của xã Quảng Xuân là được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, bằng việc huy động các nguồn lực qua chương trình, dự án, trong 5 năm đã đầu tư hơn 57 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 28 công trình giao thông, thuỷ lợi, chợ trung tâm, trung tâm học tập cộng đồng, trường học, trạm y tế…

Đến nay, tỉ lệ bê tông hóa, nhựa hóa đường giao thông nông thôn đạt 100%. Phong trào chỉnh trang nông thôn, thắp sáng đường quê, xây dựng khuôn viên xanh, sạch, đẹp tại các trục đường trung tâm xã và các thôn, các cơ quan, trường học được cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng và đạt kết quả cao. Từ những kết quả đó, xã Quảng Xuân đã nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 01-02 khu dân cư kiểu mẫu.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội được xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới phát triển sâu rộng. Chất lượng các đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá được nâng lên, nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho hoạt động dạy và học. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học hằng năm tăng. Phong trào xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng. Công tác xã hội hoá và xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được triển khai thực hiện tích cực. Chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân có nhiều tiến bộ.

Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Quốc phòng được tăng cường, cũng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ xã quan tâm; hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính ngày càng được nâng lên; Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội trong hoạt động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh...

 Hệ thống giao thông nông thôn xã Quảng Xuân đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn

Song song với việc tập trung giải quyết những vấn đề mang tính trọng điểm, hay phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã Quảng Xuân chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh, xem đây là tiền đề vững chắc để củng cố và nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 76 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,6%, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ 457 đảng viên, sinh hoạt trong 3 đảng bộ bộ phận, 07 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và 13 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ bộ phận. Đảng bộ xã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quán triệt kịp thời, đầy đủ các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết đó.

Đặc biệt, Đảng bộ đã triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đạt kết quả quan trọng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020-2025, xã Quảng Xuân tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Đến năm 2025, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 11-12 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 2.800-2900 tấn; sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản 2.500-3.000 tấn; xây dựng 01-02 khu dân cư kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; Giữ vững danh hiệu 4/4 làng văn hóa; 5/5 cơ quan văn hóa; 4/4 trường đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu 01-02 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; trường THCS đạt chuẩn trường điểm chất lượng cao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60-65 triệu đồng vào năm 2025; tỉ lệ hộ nghèo giảm dưới 2,5%...

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Xuân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo diện mạo mới cho địa phương trên hành trình phát triển văn minh, giàu đẹp.

Minh Phương
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

(PLVN) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vừa tuyển được 3 vị trí lãnh đạo của Sở Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường và Ngoại vụ.


Đọc thêm

Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

Quảng Ninh thi tuyển lãnh đạo ba Sở

(PLVN) - Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vừa tuyển được 3 vị trí lãnh đạo của Sở Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường và Ngoại vụ.


Vạn An Phát “tung” dự án 8ha ở Long Thành đã có QĐQH 1/500 và GPXD

Vạn An Phát “tung” dự án 8ha ở Long Thành đã có QĐQH 1/500 và GPXD
(PLVN) - Dự án Phước Bình LakeView đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư 2288/QĐ-UBND ngày 25/07/2019 cho Công ty CP BĐS May Mắn với phân khu 1 và 426/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 Công ty TNHH Phương Minh Triết với phân khu 2 làm chủ đầu tư xây dựng Khu dân cư với tên gọi Khu dân cư Phước Bình – Long Thành Phát. 
Cơn sốt đất đang bùng nổ trên toàn cầu

Cơn sốt đất đang bùng nổ trên toàn cầu

(PLVN) - Thời gian gần đây, sốt đất không chỉ ở Việt Nam, mà còn diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá nhà tại 37 quốc gia phát triển tăng kỷ lục trong quý III/2020. Giá tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng nhanh nhất trong gần 20 năm qua.

Bi hài học lớp 1 cùng con

Bi hài học lớp 1 cùng con
(PLVN) - Ngày nay, con đi học lớp 1 là cả một đoạn trường gian nan đối với phụ huynh! Sau khi cả năm chạy ngược xuôi, huy động các mối quan hệ, tiền bạc lo cho con một môi trường học theo ý nguyện và tiêu chí của gia đình như: trường điểm, cô giáo giỏi… Cuộc chiến của các vị phụ huynh thực sự bắt đầu khi vật lộn từng ngày với nhiệm vụ dạy con học bài. Và từ đó xuất hiện những câu chuyện “dở khóc, dở cười” mà chỉ có “người trong cuộc” mới thấm...

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4

Chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 4
(PLVN) - Điều kiện cấp Giấy phép lái tàu tuyến đường sắt đô thị; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá XNK... là những chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 4. 

Kienlongbank “dậm dạp” thương hiệu mới với việc chuyển địa điểm hoạt động và đổi tên 3 Phòng giao dịch tại Hà Nội

Kienlongbank “dậm dạp” thương hiệu mới với việc chuyển địa điểm hoạt động và đổi tên 3 Phòng giao dịch tại Hà Nội
(PLVN) - Được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tháng 4/2021, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) chính thức chuyển địa điểm trụ sở hoạt động và đổi tên 03 Phòng Giao dịch (PGD) tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên ngân hàng này ra mắt hệ thống văn phòng kiểu mẫu mang thương hiệu KSBank...

Phát triển Nghệ An thành Trung tâm y tế chuyên sâu vùng Bắc Trung Bộ

Phát triển Nghệ An thành Trung tâm y tế chuyên sâu vùng Bắc Trung Bộ
(PLVN) - Nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An về công tác y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Nghệ An cần phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm này phải tổng thể, toàn diện tất cả các chuyên khoa, có cả khám chữa bệnh và y tế dự phòng.

Chủ tịch Sacombank tại lễ ký hợp tác toàn diện với Bamboo Airways: “Hai thương hiệu, triệu giá trị”

Chủ tịch Sacombank tại lễ ký hợp tác toàn diện với Bamboo Airways: “Hai thương hiệu, triệu giá trị”
(PLVN) - Sacombank và hãng hàng không Bamboo Airways & hệ sinh thái Bamboo Airways vừa tiến hành ký kết hợp tác toàn diện. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa hai bên, là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối đa hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Những hình phạt được học trò trân quý

Những hình phạt được học trò trân quý
(PLVN) - Không phải hình phạt nào từ thầy, cô cũng phản cảm, đáng lên án. Khi người dạy có tâm, ngay cả hình phạt cũng sẽ trở thành một khắc dấu ý nghĩa trong cuộc đời học trò. Để rồi sau này khi trưởng thành nhớ lại sẽ đọng mãi trong mỗi người là sự trân quý tình cảm của người thầy, cô nghiêm khắc ấy…

“Mặc áo giáp” cho trẻ vị thành niên

“Mặc áo giáp” cho trẻ vị thành niên
(PLVN) - Năm 2019, trong khóa tập huấn “Kiến thức giám định pháp y trong lĩnh vực phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức, nhiều khách mời đã sốc khi được nghe kể về câu chuyện một bé gái quan hệ tình dục từ lúc 8 tuổi và đã từng đi phá thai nhiều lần…
Ấm áp những người thầy áo xanh

Ấm áp những người thầy áo xanh

(PLVN) - Họ, trên giảng đường vẫn là những sinh viên chăm chỉ học hành, phấn đấu cho tương lai. Rời khỏi ghế nhà trường, họ lại hóa thân thành những người thầy đầy trách nhiệm. Công việc của họ không đem lại tiền bạc hay danh vọng, chỉ nhằm tưới tắm cho những mầm cây bé nhỏ đang gian khó vươn lên giữa cõi đời.

Nên trả lại chiếc “roi” cho người thầy

Nên trả lại chiếc “roi” cho người thầy
(PLVN) - Trước các sự việc đau lòng gần đây như học sinh tát cô giáo, cô giáo Nguyễn Thị Tuất (Tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội) tố cáo nhà trường trù dập và bao che cho học sinh quậy phá, hành hung cô giáo đang là tâm điểm của dư luận… 

Chuyện ít biết về gian nhà hơn 1 thế kỷ của cụ Nguyễn Khuyến

Chuyện ít biết về gian nhà hơn 1 thế kỷ của cụ Nguyễn Khuyến
(PLVN) - Trải qua hơn 100 năm tuổi, khu nhà gỗ của cụ "Tam nguyên Yên Đổ", tức nhà thơ Nguyễn Khuyến ở Hà Nam vẫn giữ được vẹn nguyên những kỷ vật quý báu, lối kiến trúc độc đáo từ thời xa xưa. Ngôi nhà gỗ hơn 100 năm tuổi ở làng Vị Hạ, xã Trung Lương (Bình Lục, Hà Nam) là nơi thờ Nguyễn Khuyến. 

“Chúng ta không nên chiều chuộng đứa trẻ quá lố”…

“Chúng ta không nên chiều chuộng đứa trẻ quá lố”…
(PLVN) - Trong tác phẩm “Triết lý Giáo dục”, Jean Château khi nhận định về quan điểm giáo dục của John Locke (nhà tư tưởng người Anh) đã viết: “Chúng ta không nên chiều chuộng đứa trẻ quá lố, lấy lý do làm cho nó sống hạnh phúc. Con người hạnh phúc thật sự đó là con người đã học được cách tự ghép mình vào kỷ luật…”. 

Chuyện về cây thước kẻ và tấm lòng người thầy

Chuyện về cây thước kẻ và tấm lòng người thầy
(PLVN) - Những cây thước kẻ giờ đây không còn là “công cụ” để thầy cô phạt những trò hư. Xã hội nhiều thay đổi, các giá trị cũ cũng dần đổi thay trước các luồng quan điểm mới cũ. Hình ảnh những cây thước kẻ nghiêm khắc nhưng mang tấm lòng người thầy vẫn khắc khoải trong lòng những học trò thế hệ ngày xưa…
“Bài học sớm mai trên bục giảng”…

“Bài học sớm mai trên bục giảng”…

(PLVN) - Năm 2020, chúng ta chứng kiến những thay đổi dữ dội khi dịch Covid-19 bùng phát khắp thế giới, dẫu đến nay vẫn chưa biết đến khi nào sẽ kết thúc, nhưng chúng ta đã bình tĩnh “chung sống”. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376