Ba nhân sự cấp cao mới của Vietinbank là ai?

Đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng Vietinbank bầu 3 đại diện HĐQT
(PLO) -Hôm nay (24/7/2013), tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm sửa đổi và bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động, bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014 – 2019.