Chất lượng công tác xây dựng pháp luật có vai trò hết sức quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII (*)

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị.
(PLVN) -  Sáng 3/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ông Võ Văn Thưởng,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống: Đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
(PLVN) - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 8/9.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Triển khai đồng bộ các giải pháp phát huy nhân tố con người

 Phát huy nhân tố con người là vấn đề cốt lõi, nhất quán và xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định phát huy nhân tố con người là vấn đề cốt lõi, quan trọng nhằm phát triển bền vững đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Để phát huy tốt nhân tố con người trong thời kỳ hiện nay cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

 Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh.
(PLVN) - Chính phủ chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng xanh, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức, có chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục khó khăn, thách thức trong bối cảnh mới.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho giới trẻ

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
(PLVN) - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1501) phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”, diễn ra ngày 11/5.