Ngày 21/4 hàng năm là ngày tôn vinh văn hóa đọc Việt Nam

Muốn phát triển văn hóa đọc, việc hình thành thói quen đọc sách cần bắt đầu từ lứa tuổi trẻ em
(PLVN) -Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Quyết định 1862/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tưóng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam.