Từ khóa: #Ngày hội hiến máu "Giọt hồng sông Đà" lần thứ V năm 2022.