Winter (Aespa) dừng ghi hình tại M!Countdown do tình trạng sức khỏe

(PLM) - Aespa hủy lịch ghi hình tại M!Countdown do phim trường bốc cháy và để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên.