Vận dụng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học

(PLM) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Trường đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học trọng điểm Giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học chính trị - pháp lý hiện nay.