Từ 01/7/2024: Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên chức, 15% cho người nghỉ hưu

(PLM) - Theo thông tin Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại cuộc họp báo tháng 6/2024 về kết quả nổi bật công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Nội vụ, từ ngày 1/7/2024, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội sẽ được điều chỉnh tăng.