Trung tâm đào tạo sửa chữa điện thoại Hà Nội: Đi đầu trong lĩnh vực đào tạo nghề sửa chữa điện thoại

(PLM) - Được thành lập năm 2011 với đội ngũ chuyên gia sửa chữa điện thoại hàng đầu VN - Trung tâm đào tạo sửa chữa điện thoại Hà Nội là cơ sở duy nhất được Bộ LĐTBXH cấp chứng chỉ hành nghề sửa chữa điện thoại. Trong năm 2024, Trung tâm đào tạo sửa chữa điện thoại Hà Nội phối hợp với trường Đại học Thành Đô tuyển sinh và mở nhiều lớp đào tạo nghề sửa chữa điện thoại. Với thời gian đào tạo mỗi khóa là 6 tháng, học viên có 600 giờ thực chiến (với 105 giờ lý thuyết và 480 giờ thực hành) với 10 môn học về các kiến thức liên quan đến sửa chữa điện thoại, cài đặt phần mềm dưới sự giảng dạy của các chuyên gia, giảng viên đến từ trường ĐH Thành Đô và Trung tâm đào tạo sửa chữa điện thoại Hà Nội.