Trưng bày Bảo vật quốc gia – Sưu tập An Biên tại Bảo tàng Hải Phòng

(PLM) - Sở Văn hóa và Thể thao giao Bảo tàng Hải Phòng phối hợp nhà sưu tập An Biên trưng bày “Bảo vật quốc gia – Sưu tập An Biên” tại Bảo tàng Hải Phòng. Đây là sự kiện quan trọng và hết sức ý nghĩa, góp phần khơi dậy và phát huy những tiềm năng, những di sản quý giá đang ẩn chứa trên vùng đất nơi cửa biển để giới thiệu với bạn bè cả nước và quốc tế.